ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
30
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ วันแรก 2017-05-15
29
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-05-15
28
วิทยาเขตขอนแก่น ทำ MOU กับ สมพ.๒๕ ขอนแก่น 2017-05-10
27
ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง Buddhism and Brain 2017-05-08
26
วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการฯ 2017-05-08
25
วิทยาเขตขอนแก่นศึกษาดูงานการจัดการขยะ 2017-05-05
24
มหาเถรฯ ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 2017-05-05
23
โครงการสัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษาฯ 2017-05-05
22
สรงน้ำ ขอพร สงกรานต์ มจร.ขอนแก่น 2017-04-25
21
บุญมหาสงกรานต์ชมรมรวมพลคนพุทธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 2017-04-25
20
พิธีบำเพ็ญกุศลศพ หลวงพ่อพระครูสิริปริยัตยากร (ศุภชัย สุจิตฺโต) 2017-04-24
19
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 2017-04-24
18
กิจกรรม The 1st MCUKK Show and Share 2017 2017-04-08
17
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ 2017-04-08
16
พิธีเปิดงานกิจกรรม ไทยช่วยไทย น้ำใจไทอีสาน ซับน้ำตาไทใต้ 2017-02-04

รวม 112 รายการ : 8 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ]