ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
91
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓ 2020-07-01
92
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖ 2020-07-01
93
งานสาธารณะสงเคราะห์ 2020-06-29
94
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก 2020-06-28
95
HOME ROOM ครั้งที่ ๒ 2020-06-24
96
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา 2020-06-22
97
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-06-22
98
ปลูกต้นไม้มงคลถวายเป็นพุทธบูชา 2020-06-22
99
ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 2020-06-19
100
อว.สร้างคน สร้างงาน 2020-06-17
101
โครงการแบ่งปันโลหิต 2020-06-18
102
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-17
103
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-08
104
จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2020-06-06
105
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร 2020-06-05

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง