ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
91
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
92
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07
93
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
94
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
95
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
96
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
97
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
98
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
99
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
100
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
101
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
102
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
103
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
104
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
105
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง