ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
88
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2017-08-08
87
โครงการร่วมน้ำใจช่วยอุทกภัยน้ำท่วม 2017-08-05
86
Farmer for a day at Thomas farm 2017-08-04
85
ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2017-08-03
84
ปลูกต้นไม้ ทำความดี 2017-07-28
83
สอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 2017-07-26
82
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2017-07-26
81
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต 2017-07-25
80
NEUNIC 2017 2017-07-23
79
ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 2017-07-22
78
การสัมมนาเรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์ 2017-07-21
77
ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลา 2017-07-20
76
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ 2017-07-19
75
คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสามีจิกรรม 2017-07-16
74
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2017-07-15

รวม 95 รายการ : 7 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]