ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
16
นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา 2020-07-17
17
พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ 2020-07-13
18
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2020-07-11
19
พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2020-07-12
20
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2020-07-07
21
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓ 2020-07-01
22
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖ 2020-07-01
23
งานสาธารณะสงเคราะห์ 2020-06-29
24
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก 2020-06-28
25
HOME ROOM ครั้งที่ ๒ 2020-06-24
26
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา 2020-06-22
27
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-06-22
28
ปลูกต้นไม้มงคลถวายเป็นพุทธบูชา 2020-06-22
29
ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 2020-06-19
30
อว.สร้างคน สร้างงาน 2020-06-17

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง