ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
16
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
17
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
18
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
19
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
20
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
21
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
22
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
23
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
24
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
25
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
26
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
27
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
28
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04
29
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
30
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01

รวม 51 รายการ : 4 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง