ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
16
มอบนโยบายแก่พระสอนศีลธรรม 2020-12-04
17
MCUKK OPEN HOUSE 2020-12-03
18
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี 2020-11-30
19
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-11-24
20
พิธีมอบเข็ม 2020-11-23
21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๔ 2020-11-27
22
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 2020-11-13
23
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2020-11-13
24
การบริหารจัดการหลักสูตร 2020-11-13
25
สัมมนาถอดบทเรียนการฝึกสอน 2020-11-08
26
โครงการสัมมนาถอดบทเรียน ๑ 2020-11-07
27
พิธีแสดงความยินดี 2020-11-11
28
ปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2020-11-10
29
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินฯ 2020-11-09
30
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ 2020-11-03

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง