ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
105
สักการะพระบรมศพ ในหลวงราชกาลที่ ๙ 2017-09-22
104
ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙ 2017-09-24
103
มอบทุนการศึกษา 2017-09-16
102
สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย 2017-09-15
101
นิติศาสตร์ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐ 2017-09-12
100
คนดีศรีพุทธศาสตร์ 2017-09-14
99
โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ 2017-08-26
98
โครงการทอดเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี 2017-08-30
97
ประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online 2017-08-30
96
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ภาค ๙ 2017-09-02
95
โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา 2017-08-19
94
โครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร 2017-08-27
93
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑ 2017-08-25
92
สำรวจพื้นทีป่า 2017-08-14
91
กิจกรรมพระคุณแม่-Homeroom ครั้งที่ 9 2017-08-10

รวม 112 รายการ : 8 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]