ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
31
ถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-28
32
สถาบันภาษาสอบ MCU-GET 2020-07-25
33
แต่งตั้งคณะกรรมการสภา 2020-07-24
34
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2020-07-24
35
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๓ 2020-07-23
36
ดร.สันทัดเยี่ยมรองอธิการฯ 2020-07-23
37
บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 2020-07-22
38
บันทึกเทปถวายพระพร 2020-07-21
39
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 2020-07-20
40
หลักสูตร รปศ.จัดโครงการใหญ่ 2020-07-18
41
งานวันบุรพาจารย์ 2020-07-18
42
สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-17
43
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-16
44
นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา 2020-07-17
45
พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ 2020-07-13

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง