ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
31
โครงการแบ่งปันโลหิต 2020-06-18
32
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-17
33
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-08
34
จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2020-06-06
35
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร 2020-06-05
36
กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี 2020-06-03
37
ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2020-06-02
38
อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2020-06-02
39
ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน 2020-06-01
40
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด 2020-05-30
41
เปิดสอบรอบที่ ๕ 2020-05-30
42
QA WAR ROOM 2 2020-05-29
43
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ 2020-05-27
44
โครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์ 2020-05-27
45
ประชุม QA WAR ROOM 2020-05-26

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง