ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
218
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2018-08-01
2
217
พิธีลงนามถวายพระพร 2018-07-28
3
216
กิจกรรมแห่ผ้าห่มเจดีย์พระธาตุนครเดิม 2018-07-26
4
215
เรารักขอนแก่น 2018-07-25
5
214
พิธีอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-07-20
6
213
ต้อนรับศูนย์จิตติปัญญาศึกษา 2018-07-24
7
212
พิธีแห่เทียน 2018-07-19
8
211
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2018-07-18
9
210
ธรรมาภิบาลเพื่อการทำงานอย่างผาสุข 2018-07-18
10
209
ปฐมนิเทศนิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๖๔ 2018-07-13
11
208
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2018-07-10
12
207
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2018-07-05
13
206
โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ 2018-07-04
14
205
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2018-07-03
15
204
รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ 2018-07-01

รวม 115 รายการ : 8 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>