ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
31
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01
32
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
33
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
34
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
35
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27
36
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
37
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
38
เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25
39
อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2020-01-24
40
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
41
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23
42
ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย 2020-01-20
43
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2020-01-22
44
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเซ็นสัญญาจ้าง 2020-01-22
45
ประชุมความพร้อมการเปิด ป.เอกสังคมศึกษา 2020-01-20

รวม 51 รายการ : 4 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง