ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
204
รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ 2018-07-01
2
203
พิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2018-06-30
3
202
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 2018-06-28
4
201
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ 2018-06-27
5
200
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-06-26
6
199
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2018-06-25
7
198
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน 2018-06-24
8
197
Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561 2018-06-20
9
196
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคสมทบ 2018-06-16
10
195
โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก 2018-06-18
11
194
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 2018-06-14
12
193
การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2018-06-12
13
192
โครงการปฐิมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2018-06-11
14
191
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2018-06-09
15
190
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารปฏิบัติธรรม 2018-06-09

รวม 101 รายการ : 7 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>