ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
167
โครงการสัมมนานิสิตปฎิบัติศานนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 2018-03-03
2
166
พิธีต้อนรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ปี ๒๕๖๑ 2018-03-02
3
165
วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑ 2018-03-01
4
164
เสวนาทางวิชาการว่าด้วยพุทธศาสนาในกระแสโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 2018-02-28
5
163
พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.โคกสีพิทยาสรรพ์ 2018-02-28
6
162
มอบปัจจัยให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2018-02-25
7
161
การแข่งขันกีฬานิสิตอีสานสัมพันธ์ นาคาเกมส์ ครั้งที่ ๔ 2018-02-24
8
160
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 2018-02-23
9
159
โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร 2018-02-22
10
158
แสงเทียนส่องธรรมปันน้ำใจสู่สังคม 2018-02-19
11
157
รัฐประศาสนศาสตร์ สร้างสรรค์ บริการสังคม 2018-02-19
12
156
G Suite for Education 2018-02-17
13
155
ตรวจรับการก่อสร้างงวดงานที่ ๑๕-๑๖ 2018-02-16
14
154
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2018-02-15
15
153
กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาสังคมไทย 2018-02-14

รวม 64 รายการ : 5 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>