ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
92
สำรวจพื้นทีป่า 2017-08-14
91
กิจกรรมพระคุณแม่-Homeroom ครั้งที่ 9 2017-08-10
90
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2017-08-09
89
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 2017-08-08
88
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2017-08-08
87
โครงการร่วมน้ำใจช่วยอุทกภัยน้ำท่วม 2017-08-05
86
Farmer for a day at Thomas farm 2017-08-04
85
ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2017-08-03
84
ปลูกต้นไม้ ทำความดี 2017-07-28
83
สอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 2017-07-26
82
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2017-07-26
81
การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต 2017-07-25
80
NEUNIC 2017 2017-07-23
79
ถวายทุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 2017-07-22
78
การสัมมนาเรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์ 2017-07-21

รวม 84 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]