ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
2
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
3
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
4
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
5
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04
6
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
7
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01
8
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01
9
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
10
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
11
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
12
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27
13
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
14
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
15
เวทีการนำเสนอผลการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25

รวม 28 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง