ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
172
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 2018-03-15
2
171
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2018-03-12
3
170
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ 2018-03-12
4
169
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 2018-03-04
5
168
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-04
6
167
โครงการสัมมนานิสิตปฎิบัติศานนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 2018-03-03
7
166
พิธีต้อนรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ปี ๒๕๖๑ 2018-03-02
8
165
วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑ 2018-03-01
9
164
เสวนาทางวิชาการว่าด้วยพุทธศาสนาในกระแสโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 2018-02-28
10
163
พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.โคกสีพิทยาสรรพ์ 2018-02-28
11
162
มอบปัจจัยให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2018-02-25
12
161
การแข่งขันกีฬานิสิตอีสานสัมพันธ์ นาคาเกมส์ ครั้งที่ ๔ 2018-02-24
13
160
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 2018-02-23
14
159
โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร 2018-02-22
15
158
แสงเทียนส่องธรรมปันน้ำใจสู่สังคม 2018-02-19

รวม 39 รายการ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>