ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
182
พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ 2018-05-09
2
181
โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2018-05-06
3
180
โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2018-05-05
4
179
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-12
5
178
พิธีเทปูนหล่อองค์พระพุทธมารวิชัย 2018-04-06
6
177
ประชุมผลการดำเนินงานการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 2018-03-31
7
176
พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ 2018-03-29
8
175
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ 2018-03-28
9
174
บุญมหาชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนันทิการาม 2018-03-17
10
173
พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ 2018-03-16
11
172
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 2018-03-15
12
171
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2018-03-12
13
170
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ 2018-03-12
14
169
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 2018-03-04
15
168
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-03-04

รวม 49 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>