ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
127
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-12-17
126
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2017-12-15
125
ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย 2017-12-15
124
การประกวดพานบายศรีฯ 2017-12-07
123
พิธีเปิดขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากลฯ 2017-11-29
122
ประชุมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2017-11-27
121
โครงการประชุมผู้นำองค์กรนิสิต 2017-11-16
120
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑ 2017-11-23
119
ลงแขกเกี่ยวข้าว 2017-11-22
118
ค่ายกิจกรรมพุทธบุตร 2017-11-17
117
มจร ขอนแก่นช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2017-11-08
116
วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆสเยี่ยมวิทยาเขตขอนแก่น 2017-11-05
115
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2017-11-01
114
วันปิยมหาราช 2017-10-23
113
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 2017-10-26

รวม 119 รายการ : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]