ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
นิสิตป.เอก ได้รับรางวัลกวีซีไรท์ 2020-12-27
2
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดนันทิการาม 2020-12-23
3
ผอ.สำนักวิชาการนำนิสิตออกรับบิณฑบาตร 2020-12-22
4
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-22
5
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์พุทธมณฑลอีสาน 2020-12-22
6
อธิการบดีเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2020-12-22
7
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดป่าบ้านย่างหย่อง 2020-12-22
8
รองอธิการบดีโอวาทปฏิบัติธรรม 2020-12-22
9
เปิดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลอีสาน 2020-12-21
10
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ 2020-12-21
11
บุคลากรร่วมพิธีประสาทปริญญา 2020-12-13
12
ถวายมุทิตาสักการะ 2020-12-12
13
พิธีรำลึก ๑๑๗ ปีฯ 2020-12-08
14
โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตฯ 2020-12-06
15
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๓ 2020-12-05

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง