ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2020-08-01
2
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2 2020-07-31
3
ถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-28
4
สถาบันภาษาสอบ MCU-GET 2020-07-25
5
แต่งตั้งคณะกรรมการสภา 2020-07-24
6
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2020-07-24
7
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๓ 2020-07-23
8
ดร.สันทัดเยี่ยมรองอธิการฯ 2020-07-23
9
บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 2020-07-22
10
บันทึกเทปถวายพระพร 2020-07-21
11
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 2020-07-20
12
หลักสูตร รปศ.จัดโครงการใหญ่ 2020-07-18
13
งานวันบุรพาจารย์ 2020-07-18
14
สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-17
15
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-16

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง