ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
234
โครงการปล่อยปลามหากุศล 2018-09-11
2
233
ฟุตบอลกระชับมิตร 2018-08-23
3
232
พิธีลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2018-08-30
4
231
รับมอบแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด 2018-08-27
5
230
พิธีแสดงมุทิตาจิต 2018-08-25
6
229
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2018-08-26
7
228
ประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2018-08-24
8
227
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2018-08-22
9
226
พิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน หลวงปู่พระเทพกิตติรังษี,ดร. 2018-08-19
10
225
มุทิตาสักการะอธิการบดี 2018-08-18
11
224
จิตอาสาคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ 2018-08-15
12
223
๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-08-12
13
222
โครงการจัดการความรู้ (KM) 2018-08-10
14
221
กิจกรรมโฮมรูม แม่ของแผ่นดิน 2018-08-09
15
220
น้ำใจสายบุญ น้ำลด แต่น้ำใจไม่ลด 2018-08-08

รวม 101 รายการ : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>