ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
112
กิจกรรมทำความดีถวายพ่อ 2017-10-07
111
CASNIC 2017 2017-10-06
110
โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา 2017-09-26
109
เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น 2017-09-26
108
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมมาศึกษาดูงาน 2017-09-26
107
สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต 2017-09-27
106
เรียนรูปปรัชญายุคไทยแลนด์ 4.0 2017-09-24
105
สักการะพระบรมศพ ในหลวงราชกาลที่ ๙ 2017-09-22
104
ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙ 2017-09-24
103
มอบทุนการศึกษา 2017-09-16
102
สมโภช ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย 2017-09-15
101
นิติศาสตร์ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐ 2017-09-12
100
คนดีศรีพุทธศาสตร์ 2017-09-14
99
โครงการ ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองถวายพ่อ 2017-08-26
98
โครงการทอดเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี 2017-08-30

รวม 104 รายการ : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]