ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01
2
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
3
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
4
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
5
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25
6
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
7
Big Cleaning day 2020-03-13
8
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13
9
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12
10
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
11
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10
12
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
13
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07
14
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
15
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07

รวม 51 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง