ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
การบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 2020-09-17
2
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2020-09-09
3
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2020-09-06
4
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-09-06
5
การใช้ภาษาไทยในบทเพลง 2020-09-01
6
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2 2020-08-31
7
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-29
8
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2020-08-29
9
นิสิตดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น 2020-08-28
10
ประชุมเตรียมความพร้อม 2020-08-27
11
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-26
12
สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2020-08-24
13
พิธีไหว้ครูศูนย์บัณฑิต 2020-08-23
14
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2020-08-21
15
วส.นครพนมเข้าศึกษาดูงาน 2020-08-21

รวม 152 รายการ : 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง