ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
248
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2018-12-29
2
247
พระราชวรเมธี,รศ.ดร. เยี่ยมศูนย์ปฎิบัติธรรม 2018-12-24
3
246
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม 2018-12-20
4
245
พระพรหมเสนาบดีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล 2018-12-16
5
244
พระราชวรเมธี, รศ.ดร.แสดงพระสัทธรรมเทศนา 2018-12-16
6
243
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.แสดงพระสัทธรรมเทศนา 2018-12-16
7
242
พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี 2018-12-15
8
241
พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี 2018-12-14
9
240
พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี 2018-12-13
10
239
พิธีบำเพ็ญกุศลพระเทพกิตติรังษี 2018-12-13
11
238
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 2018-10-30
12
237
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 2018-10-24
13
236
ให้โอวาทแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2018-10-18
14
235
33 ปี แห่งการจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น 2018-10-03
15
234
โครงการปล่อยปลามหากุศล 2018-09-11

รวม 115 รายการ : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>