ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๔ 2020-11-27
2
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 2020-11-13
3
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2020-11-13
4
การบริหารจัดการหลักสูตร 2020-11-13
5
สัมมนาถอดบทเรียนการฝึกสอน 2020-11-08
6
โครงการสัมมนาถอดบทเรียน ๑ 2020-11-07
7
พิธีแสดงความยินดี 2020-11-11
8
ปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2020-11-10
9
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินฯ 2020-11-09
10
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ 2020-11-03
11
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2020-11-02
12
งานทอดกฐินสามัคคี 2020-10-31
13
ICMCER – 2021 2020-11-12
14
เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคม 2020-10-27
15
วันปิยมหาราช 2020-10-23

รวม 180 รายการ : 12 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง