ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
209
ปฐมนิเทศนิสิตอาสาช่วยพัฒนาสังคม รุ่นที่ ๖๔ 2018-07-13
2
208
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2018-07-10
3
207
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2018-07-05
4
206
โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายฯ 2018-07-04
5
205
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2018-07-03
6
204
รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ 2018-07-01
7
203
พิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2018-06-30
8
202
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 2018-06-28
9
201
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ 2018-06-27
10
200
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-06-26
11
199
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2018-06-25
12
198
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน 2018-06-24
13
197
Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561 2018-06-20
14
196
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคสมทบ 2018-06-16
15
195
โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก 2018-06-18

รวม 76 รายการ : 6 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>