ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
238
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 2018-10-30
2
237
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 2018-10-24
3
236
ให้โอวาทแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2018-10-18
4
235
33 ปี แห่งการจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น 2018-10-03
5
234
โครงการปล่อยปลามหากุศล 2018-09-11
6
233
ฟุตบอลกระชับมิตร 2018-08-23
7
232
พิธีลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2018-08-30
8
231
รับมอบแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด 2018-08-27
9
230
พิธีแสดงมุทิตาจิต 2018-08-25
10
229
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2018-08-26
11
228
ประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2018-08-24
12
227
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2018-08-22
13
226
พิธีทำบุญ ๑๐๐ วัน หลวงปู่พระเทพกิตติรังษี,ดร. 2018-08-19
14
225
มุทิตาสักการะอธิการบดี 2018-08-18
15
224
จิตอาสาคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ 2018-08-15

รวม 105 รายการ : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>