ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
นิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง 2022-11-23
2
พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูอรรถสารเมธี 2022-11-20
3
ค่ายอาชีวมรรคง่าย 2022-11-20
4
งานวันรวมใจ วชร ๐๗๙ 2022-11-19
5
Homeroom Activities Plan 2022-11-16
6
สอบธรรมสนามหลวง 2022-11-16
7
สัมมนาถอดบทเรียนวิชาชีพครู 2022-11-14
8
บุญคิดฮ่ำนำฮอยหลวงปู่อาจ 2022-11-08
9
กฐินทานบารมีมหาจุฬามณี 2022-11-06
10
IBSC ศึกษาดูงาน 2022-10-29
11
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-24
12
วันปิยมหาราช 2022-10-23
13
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-10-18
14
นิสิตป.เอกถวายโต๊ะเรียน 2022-10-18
15
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-09
16
เจ้าคณะภาค ๙ มอบสิ่งของ 2022-10-07
17
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-06
18
เยี่ยมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง 2022-10-04
19
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-09-28
20
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ 2022-09-28

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]