ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2022-08-04
2
Home Room ครั้งที่ ๗ 2022-08-03
3
โครงการติดตามการวิจัย 2022-08-01
4
ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ 2022-07-31
5
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-07-31
6
ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ 2022-07-28
7
Home Room ครั้งที่ ๖ 2022-07-27
8
ประชุมเตรียมจัดงาน SEDZ 2022-07-25
9
นิสิตลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2022-07-24
10
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2022-07-23
11
๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนสันติสุข 2022-07-23
12
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2022-07-22
13
บันทึกเทปฯ ถวายพระพร 2022-07-22
14
รับฟังผลการตรวจประเมิน 2022-07-21
15
Homeroom ครั้งที่ ๕ 2022-07-20
16
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2022-07-20
17
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2022-07-19
18
แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต 2022-07-19
19
โครงการพัฒนาคุณธรรมฯ 2022-07-08
20
อบรมทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2022-07-07

รวม 287 รายการ : 15 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]