ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
ลงนามบันทึกข้อตกลง มข 2021-11-22
2
ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม 2021-11-19
3
ทอดกฐินสามัคคี มจร 2021-11-19
4
ตั้งองค์กฐิน มจร 2021-11-18
5
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๒๑ 2021-11-15
6
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-11-12
7
โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร 2021-11-15
8
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2021-11-11
9
๑๑๘ ปี ชาตกาลสมเด็จอาจฯ 2021-11-08
10
แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระยะที่ 13 2021-11-08
11
คุณภาพการศึกษาระดับดีมาก 2021-11-05
12
แต่งตั้งผู้บริหารหลักสูตร 2021-11-03
13
พิธีปิดการตรวจข้อสอบ 2021-10-28
14
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง 2021-10-27
15
ผอ.สำนักพุทธฯ เข้าสักการะรองอธิการบดี 2021-10-27
16
ลงนามบันทึกข้อตกลง 2021-10-26
17
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 2021-10-23
18
รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-10-20
19
ช่วยเหลือน้ำท่วม 2021-10-12
20
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-08

รวม 381 รายการ : 20 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]