ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
122
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22
123
อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-21
124
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน 2021-01-20
125
อบรมการจัดการระบบ e-book 2021-01-20
126
สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี 2021-01-18
127
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ 2021-01-18
128
มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต 2021-01-17
129
หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง 2021-01-15
130
ประชุมขับเคลื่อน EDpex 2021-01-15
131
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-12
132
แนะแนวการศึกษา 2021-01-11
133
อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-08
134
ประชุม EDpex 2021-01-07
135
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021-01-28

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]