ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
161
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-10
162
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-09
163
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-06-08
164
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๘ 2021-06-07
165
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ วิสาขบูชา 2021-05-26
166
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสอบป้องกันฯ 2021-05-23
167
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-22
168
การปฐมนิเทศอาจารย์ 2021-06-05
169
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2021-06-02
170
ระบบออนไลน์ e-TQF 2021-05-19
171
การเรียนการสอนออนไลน์ 2021-05-18
172
การสอนสังคมศึกษาประชุม 2021-05-13
173
แต่งตั้งเจ้าคณะภาค 2021-04-09
174
มอบหนังสือใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-05-12
175
อบรม e–Learning 2021-05-11
176
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-08
177
บัณฑิตศึกษาประชุม 2021-05-07
178
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-05-03
179
เรียนครูการสอนภาษาไทย 2021-05-04
180
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ 2021-05-02

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]