ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
161
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2021-12-19
162
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๔ 2021-12-06
163
ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯพบรองอธิการบดี 2021-12-02
164
ลงนามบันทึกข้อตกลง มข 2021-11-22
165
ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม 2021-11-19
166
ทอดกฐินสามัคคี มจร 2021-11-19
167
ตั้งองค์กฐิน มจร 2021-11-18
168
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๒๑ 2021-11-15
169
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-11-12
170
โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร 2021-11-15
171
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2021-11-11
172
๑๑๘ ปี ชาตกาลสมเด็จอาจฯ 2021-11-08
173
แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระยะที่ 13 2021-11-08
174
คุณภาพการศึกษาระดับดีมาก 2021-11-05
175
แต่งตั้งผู้บริหารหลักสูตร 2021-11-03
176
พิธีปิดการตรวจข้อสอบ 2021-10-28
177
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง 2021-10-27
178
ผอ.สำนักพุทธฯ เข้าสักการะรองอธิการบดี 2021-10-27
179
ลงนามบันทึกข้อตกลง 2021-10-26
180
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 2021-10-23

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]