ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
161
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-07-05
162
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์ 2023-07-05
163
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 2023-07-04
164
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 2023-07-03
165
สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 2023-07-03
166
เจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-07-03
167
ปฐมนิเทศวิชากรรมฐานฯ 2023-06-30
168
โปรดพระราชทานสัญญาบัตร 2023-07-01
169
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-06-25
170
กิจกรรม Workshop 2023-06-25
171
ปฐมนิเทศนิสิตพระสังฆาธิการฯ 2023-06-24
172
อบรมแรงงานไปต่างประเทศ 2023-06-19
173
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2023-06-18
174
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-06-14
175
ประชุมเตรียมพร้อมหลักสูตรป.สบ. 2023-06-16
176
ติดตามและตรวจความพร้อม 2023-06-16
177
การพัฒนาหลักสูตรจิตอาสาฯ 2023-06-13
178
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2023-06-10
179
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2023-06-07
180
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-06-07

รวม 250 รายการ : 13 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]