ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
161
วันปิยมหาราช 2023-10-23
162
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม กส. 2023-10-19
163
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 2023-10-22
164
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2023-10-18
165
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมฯ 2023-10-15
166
แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล 2023-10-15
167
สมัครเรียน 2567 2023-10-01
168
ร.ร.แก่นนครบริบาล 2023-10-14
169
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-12
170
พิธีเซ็นสัญญาจ้างฯ 2023-10-10
171
การพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน 2023-10-09
172
เยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-09
173
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-10-09
174
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06
175
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06
176
จัดสอบวัดผลการศึกษา 2023-10-06
177
หลักสูตรพุทธอารยเกษตร2 2023-10-06
178
ร่างหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-10-05
179
จัดสอบข้อสอบกลาง 2023-10-05
180
ครบรอบการก่อตั้ง ๓๘ ปี 2023-10-03

รวม 327 รายการ : 17 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]