ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
พิธีมอบเข็ม 2020-11-23
122
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๔ 2020-11-27
123
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 2020-11-13
124
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2020-11-13
125
การบริหารจัดการหลักสูตร 2020-11-13
126
สัมมนาถอดบทเรียนการฝึกสอน 2020-11-08
127
โครงการสัมมนาถอดบทเรียน ๑ 2020-11-07
128
พิธีแสดงความยินดี 2020-11-11
129
ปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 2020-11-10
130
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินฯ 2020-11-09
131
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ 2020-11-03
132
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2020-11-02
133
งานทอดกฐินสามัคคี 2020-10-31
134
ICMCER – 2021 2020-11-12
135
เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคม 2020-10-27

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]