ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
161
พิธียกฉัตรพระธาตุหลวงจำลอง 2022-02-17
162
KM การขออนุมัติและการเคลียร์ 2022-02-18
163
เทศกาลวันมาฆบูชา 2022-02-16
164
การสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ 2022-02-11
165
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2022-02-14
166
การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2022-02-10
167
ประชุมภาคีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2022-02-09
168
ประชุมคณะกรรมการสภา 2022-02-08
169
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2022-02-03
170
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 2022-02-02
171
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2022-02-01
172
MOU แก่นคูณ เกื้อกูล 2022-01-27
173
MCUKK OPEN HOUSE 2022-01-27
174
เจริญพระพุทธมนต์เจ้าคุณพระ 2022-01-26
175
วางศิลาฤกษ์ศูนย์กาฬสินธุ์ 2022-01-17
176
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2022-01-07
177
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา 2022-01-07
178
มหกรรมคุณธรรมฯ 2021-12-26
179
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ 2021-12-24
180
บทบาทภาวะความเป็นผู้นำฯ 2021-12-22

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]