ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
161
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 2021-01-29
162
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
163
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22
164
อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-21
165
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน 2021-01-20
166
อบรมการจัดการระบบ e-book 2021-01-20
167
สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี 2021-01-18
168
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ 2021-01-18
169
มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต 2021-01-17
170
หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง 2021-01-15
171
ประชุมขับเคลื่อน EDpex 2021-01-15
172
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-12
173
แนะแนวการศึกษา 2021-01-11
174
อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-08
175
ประชุม EDpex 2021-01-07
176
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021-01-28
177
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร 2021-01-27
178
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2021-01-27
179
ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-23
180
นิสิตป.เอก ได้รับรางวัลกวีซีไรท์ 2020-12-27

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]