ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
196
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2 2020-08-31
197
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-29
198
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2020-08-29
199
นิสิตดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น 2020-08-28
200
ประชุมเตรียมความพร้อม 2020-08-27
201
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-26
202
สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2020-08-24
203
พิธีไหว้ครูศูนย์บัณฑิต 2020-08-23
204
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2020-08-21
205
วส.นครพนมเข้าศึกษาดูงาน 2020-08-21
206
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชน 2020-08-19
207
วัด ประชารัฐ สร้างสุข 2020-08-07
208
งานวันรพี 2020-08-07
209
อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 2020-08-06
210
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-08-05

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]