ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
261
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-10
262
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-09
263
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-06-08
264
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๘ 2021-06-07
265
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ วิสาขบูชา 2021-05-26
266
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสอบป้องกันฯ 2021-05-23
267
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-22
268
การปฐมนิเทศอาจารย์ 2021-06-05
269
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2021-06-02
270
ระบบออนไลน์ e-TQF 2021-05-19
271
การเรียนการสอนออนไลน์ 2021-05-18
272
การสอนสังคมศึกษาประชุม 2021-05-13
273
แต่งตั้งเจ้าคณะภาค 2021-04-09
274
มอบหนังสือใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-05-12
275
อบรม e–Learning 2021-05-11
276
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-08
277
บัณฑิตศึกษาประชุม 2021-05-07
278
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-05-03
279
เรียนครูการสอนภาษาไทย 2021-05-04
280
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ 2021-05-02

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]