ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
261
พิธีเชิญเทียนพรรษาฯ พระราชทาน 2023-07-20
262
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 2023-07-19
263
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2023-07-18
264
กิจกรรมพัฒนานิสิต 2023-07-16
265
การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม 2023-07-15
266
รางวัลประทานไตรสรณะบูชา 2023-07-22
267
การจัดลำดับเป็นผู้มีดัชนีอ้างอิง 2023-07-19
268
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 2023-07-14
269
บันทึกเทปถวายพระพร 2023-07-11
270
ตรวจผลงานเชิงประจักษ์ 2023-07-11
271
โครงการ MOI SMART 2023-07-06
272
ขอเเสดงความยินดี 2023-07-05
273
โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-07-04
274
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-07-05
275
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์ 2023-07-05
276
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 2023-07-04
277
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 2023-07-03
278
สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 2023-07-03
279
เจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-07-03
280
ปฐมนิเทศวิชากรรมฐานฯ 2023-06-30

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]