ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
196
HOME ROOM ครั้งที่ ๒ 2020-06-24
197
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา 2020-06-22
198
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-06-22
199
ปลูกต้นไม้มงคลถวายเป็นพุทธบูชา 2020-06-22
200
ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 2020-06-19
201
อว.สร้างคน สร้างงาน 2020-06-17
202
โครงการแบ่งปันโลหิต 2020-06-18
203
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-17
204
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-08
205
จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2020-06-06
206
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร 2020-06-05
207
กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี 2020-06-03
208
ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2020-06-02
209
อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2020-06-02
210
ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน 2020-06-01

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]