ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
261
พิธีปิดบวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-30
262
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๑๐ 2021-04-26
263
สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา 2021-04-24
264
ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2021-04-23
265
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙ 2021-04-19
266
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-04-30
267
เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง 2021-05-01
268
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-17
269
ระดมความคิดฯ 2021-04-08
270
สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒ 2021-04-07
271
ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา 2021-04-05
272
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘ 2021-04-05
273
การสอนสังคมศึกษาสัมนา 2021-04-03
274
ประชุมสาขาพุทธบริหารการศึกษา 2021-04-02
275
ประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต 2021-04-02
276
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-04-01
277
อบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-03-31
278
ผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล 2021-03-31
279
ปัจฉิมนิเทศนิสิตมหาสารคาม 2021-03-31
280
ประชุมเสน่ห์วิถีอีสาน 2021-03-31

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]