ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
261
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน 2021-01-20
262
อบรมการจัดการระบบ e-book 2021-01-20
263
สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี 2021-01-18
264
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ 2021-01-18
265
มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต 2021-01-17
266
หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง 2021-01-15
267
ประชุมขับเคลื่อน EDpex 2021-01-15
268
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-12
269
แนะแนวการศึกษา 2021-01-11
270
อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-08
271
ประชุม EDpex 2021-01-07
272
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021-01-28
273
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร 2021-01-27
274
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2021-01-27
275
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 2021-01-24
276
๔ โควต้า สุดพิเศษ เรียนฟรี ๑ ปี 2021-01-25
277
ยินดีกับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ 2021-01-11
278
อธิการบดี มจร"ย้ำ 2021-01-14

รวม 278 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14