ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
261
ดร.สันทัดเยี่ยมรองอธิการฯ 2020-07-23
262
บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 2020-07-22
263
บันทึกเทปถวายพระพร 2020-07-21
264
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 2020-07-20
265
หลักสูตร รปศ.จัดโครงการใหญ่ 2020-07-18
266
งานวันบุรพาจารย์ 2020-07-18
267
สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-17
268
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-16
269
นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา 2020-07-17
270
พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ 2020-07-13
271
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2020-07-11
272
พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2020-07-12
273
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2020-07-07
274
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓ 2020-07-01
275
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖ 2020-07-01
276
งานสาธารณะสงเคราะห์ 2020-06-29
277
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก 2020-06-28
278
HOME ROOM ครั้งที่ ๒ 2020-06-24
279
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา 2020-06-22
280
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-06-22

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]