ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
261
เยี่ยมสอบรอบที่ 4 2022-05-28
262
ประชุมบุคลากร 2022-05-27
263
การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2022-05-24
264
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-05-23
265
กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2022-05-21
266
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2022-05-19
267
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู 2022-05-18
268
ครูสังคมศึกษา 2022-05-15
269
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 2022-05-13
270
พิธียกยอดฉัตรฯ 2022-05-16
271
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒ 2022-05-15
272
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2022-05-14
273
วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-13
274
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน 2022-05-11
275
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 2022-05-11
276
ประชุมพัฒนาศักยภาพพระนิสิตฯ 2022-05-05
277
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 2022-04-22
278
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย 2022-04-19
279
มิสแกรนด์ ๒๐๒๒ 2022-04-15
280
อันเชิญพระลับ 2022-04-11

รวม 316 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ]