ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
บันทึกเทปถวายพระพร 2020-07-21
182
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 2020-07-20
183
หลักสูตร รปศ.จัดโครงการใหญ่ 2020-07-18
184
งานวันบุรพาจารย์ 2020-07-18
185
สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-17
186
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-16
187
นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา 2020-07-17
188
พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ 2020-07-13
189
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2020-07-11
190
พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2020-07-12
191
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2020-07-07
192
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓ 2020-07-01
193
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖ 2020-07-01
194
งานสาธารณะสงเคราะห์ 2020-06-29
195
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก 2020-06-28

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]