ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ตุ้มโฮมศิษย์เก่าการสอนภาษาไทย 2023-04-01
242
ประชุมเตรียมความพร้อมขบวนแห่ 2023-03-30
243
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ 2023-03-30
244
อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา 2023-04-04
245
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-03-30
246
อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการฯ 2023-03-29
247
สัมมนาถอดบทเรียนนิสิตปฏิบัติวิชาชีพฯ 1 2023-03-28
248
อบรมสมาธิภาวนาฯเพื่อการบำบัดโรค 2023-03-25
249
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ 2023-03-21
250
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2023-03-07
251
กิจกรรมการดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ 2023-03-07
252
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-06
253
ปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. 2023-02-28
254
หลักสูตร ป.สบ.ออกประชาสัมพันธ์ 2023-03-09
255
หลักสูตร ป.สบ.ออกแนะแนว 2023-03-15
256
บุญกุ้มข้าวใหญ่และบุญผะเหวดฯ 2023-02-25
257
กีฬาภายในสานสัมพันธ์ 2023-02-15
258
โครงการสัมมนาเครือข่ายวารสาร 2023-02-17
259
เรียงร้อยถ้อยคำ 2023-02-09
260
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 2023-02-07

รวม 273 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ]