ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ประชุมเตรียมความพร้อม 2020-08-27
242
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-26
243
สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2020-08-24
244
พิธีไหว้ครูศูนย์บัณฑิต 2020-08-23
245
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2020-08-21
246
วส.นครพนมเข้าศึกษาดูงาน 2020-08-21
247
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชน 2020-08-19
248
วัด ประชารัฐ สร้างสุข 2020-08-07
249
งานวันรพี 2020-08-07
250
อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 2020-08-06
251
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-08-05
252
นิสิตเรียนรู้นอกสถานที่ 2020-08-05
253
การประชุมบุคลากร 2020-08-03
254
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2020-08-01
255
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2 2020-07-31
256
ถวายพระพรชัยมงคล 2020-07-28
257
สถาบันภาษาสอบ MCU-GET 2020-07-25
258
แต่งตั้งคณะกรรมการสภา 2020-07-24
259
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2020-07-24
260
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๓ 2020-07-23

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]