ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2022-06-30
242
ให้เลือด ให้ชีวิต 2022-06-30
243
Home Room ครั้งที่ ๓ 2022-06-29
244
ถวายสักการะพระเทพศาสนาภิบาล 2022-06-27
245
พิธีเปิดอาคารเรียนรวม 2022-06-27
246
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 2022-06-24
247
Home Room ครั้งที่ ๒ 2022-06-22
248
วิถีพุทธอารยเกษตร 2022-06-22
249
พิธีเปิดการศึกษา 2022-06-21
250
HOOME ROOM ครั้งที่ ๑ 2022-06-15
251
นิสิตสปป.ลาวเข้าถวายสักการะ 2022-06-14
252
ประชุมติดตามพระปริยัตินิเทศก์ 2022-06-13
253
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2022-06-11
254
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2022-06-10
255
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน 2022-06-10
256
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 2022-06-09
257
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-06-08
258
แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 2022-06-04
259
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 2022-06-01
260
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 2022-06-04

รวม 316 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ]