ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
งานผู้เกษียณอายุ ส่วนกลาง 2020-09-29
182
พิธีวันกตัญญูรำลึก 2020-09-28
183
ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด 2020-09-24
184
พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน 2020-09-23
185
โครงการหยั่งรากจิตปัญญา 2020-09-23
186
เปิดรับสมัครแล้ว 2020-10-19
187
สอบ E-Testing วันที่ 2 2020-09-20
188
E-Testing ข้อสอบกลาง 2020-09-19
189
วิพากษ์องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 2020-09-18
190
ประกาศเรื่องพิธีประสาทปริญญา 2020-09-26
191
การบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 2020-09-17
192
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2020-09-09
193
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2020-09-06
194
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-09-06
195
การใช้ภาษาไทยในบทเพลง 2020-09-01

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]