ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-10
242
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-09
243
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-06-08
244
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๘ 2021-06-07
245
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ วิสาขบูชา 2021-05-26
246
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสอบป้องกันฯ 2021-05-23
247
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-22
248
การปฐมนิเทศอาจารย์ 2021-06-05
249
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2021-06-02
250
ระบบออนไลน์ e-TQF 2021-05-19
251
การเรียนการสอนออนไลน์ 2021-05-18
252
การสอนสังคมศึกษาประชุม 2021-05-13
253
แต่งตั้งเจ้าคณะภาค 2021-04-09
254
มอบหนังสือใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-05-12
255
อบรม e–Learning 2021-05-11
256
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-08
257
บัณฑิตศึกษาประชุม 2021-05-07
258
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-05-03
259
เรียนครูการสอนภาษาไทย 2021-05-04
260
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ 2021-05-02

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]