ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
242
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22
243
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ 2021-02-20
244
ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป 2021-02-21
245
อบรมการเขียนบทความ 2021-02-22
246
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ 2021-02-19
247
วรรณคดีวรรณกรรมไทย 2021-02-19
248
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2021-02-19
249
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-02-15
250
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2021-02-05
251
ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 2021-02-15
252
ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 2021-02-13
253
กลุ่มพลังรักซำสูง 2021-02-10
254
วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ 2021-02-08
255
รอบ 2 เจ๋งจริง 2021-02-06
256
เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา 2021-01-29
257
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 2021-01-29
258
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
259
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22
260
อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-21

รวม 278 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ]