ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
41
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนฯ 2021-09-10
42
ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-09-09
43
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บุรีรัมย์ 2021-09-09
44
ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2021-09-08
45
มอบชุด PPE 2021-09-06
46
สถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ 2021-09-06
47
อบรมการเขียน Abstract 2021-09-04
48
โครงการต้านการทุจริต 2021-09-03
49
ประชุมโครงการวิจัย 2021-09-02
50
ศาสนพิธีกรต้นแบบ 2021-09-02
51
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-08-31
52
มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ ๒ 2021-08-26
53
ปรับปรุงห้องรับรองฯ 2021-08-30
54
มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม 2021-08-25
55
Big Cleaning ระบบประปา 2021-08-25
56
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๙-๒๐ 2021-08-20
57
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2021-08-13
58
ถวายห้องน้ำ-โรงครัว 2021-08-13
59
สนับสนุนถุงยังชีพ 2021-08-12
60
ศูนย์ฉีดวัคซีน ๒ 2021-08-11

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]