ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
41
การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม 2023-07-15
42
รางวัลประทานไตรสรณะบูชา 2023-07-22
43
การจัดลำดับเป็นผู้มีดัชนีอ้างอิง 2023-07-19
44
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 2023-07-14
45
บันทึกเทปถวายพระพร 2023-07-11
46
ตรวจผลงานเชิงประจักษ์ 2023-07-11
47
โครงการ MOI SMART 2023-07-06
48
ขอเเสดงความยินดี 2023-07-05
49
โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-07-04
50
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-07-05
51
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์ 2023-07-05
52
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 2023-07-04
53
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 2023-07-03
54
สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 2023-07-03
55
เจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-07-03
56
ปฐมนิเทศวิชากรรมฐานฯ 2023-06-30
57
โปรดพระราชทานสัญญาบัตร 2023-07-01
58
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-06-25
59
กิจกรรม Workshop 2023-06-25
60
ปฐมนิเทศนิสิตพระสังฆาธิการฯ 2023-06-24

รวม 316 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]