ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
41
ศึกษาดูงาน EdPEx 2022-09-22
42
โครงการพุทธศิลปกรรมนิทัศน์ 2022-09-21
43
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2022-09-19
44
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2022-10-01
45
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 2022-09-19
46
โครงการ วชร ๐๗๙ 2022-09-17
47
โครงการพุทธธรรมนำชีวิต 2022-09-16
48
การประชุมพระสังฆาธิการฯ 2022-09-12
49
หลักสูตรอาชีวมรรคง่าย 2022-09-09
50
ประชุมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2022-09-07
51
การจัดทำแผนวิทยาลัยสงฆ์เลย 2022-09-01
52
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู 2022-09-03
53
สนง.วิทยาเขตถวายมุทิตา 2022-09-02
54
ประกวดราคาซื้อรถตู้ 2022-09-07
55
นิสิตนวลักษณ์เข้ากราบสักการะ 2022-09-02
56
พิธีมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธ 2022-09-02
57
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2022-09-01
58
ขายทอดตลาดพัสดุ 2022-09-01
59
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี 2022-08-31
60
ลงนาม กยศ. 2022-08-29

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]