ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
41
อันเชิญพระลับ 2022-04-11
42
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'65 2022-05-09
43
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2022-04-11
44
พิธียกฉัตรพระธาตุขามแก่นจำลอง 2022-04-03
45
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 2022-04-02
46
งานวิจัยระดับดีมาก 2022-03-21
47
MOU Free Wi-Fi 2022-03-30
48
รองอธิการบดีบรรยายถวายความรู้ 2022-03-30
49
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 2022-03-23
50
สุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก 2022-03-22
51
เสวนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2022-03-22
52
พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 2022-03-14
53
ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 2022-03-14
54
แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 2022-03-12
55
โครงการวชร ๐๗๙ 2022-03-11
56
Big Cleaning วัดศิริธรรมิกาวาส 2022-03-04
57
มจร อุบลราชธานีศึกษาดูงาน 2022-03-03
58
ขอแสดงความยินดี ครูคืนถิ่น 2022-02-25
59
ขอแสดงความยินดี 2022-02-25
60
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2022-02-22

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]