ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
41
FRESHY NIGHT 2022-08-28
42
ไหว้ครูบูชาคุณ 2022-08-27
43
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 2022-08-26
44
แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว 2022-08-21
45
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2022-08-19
46
รับประทานโล่ฯ 2022-08-19
47
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ 2022-08-17
48
สอบ MCU-GET 2022-08-14
49
พัฒนาคุณภาพชีวิต 2022-08-13
50
ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2022-08-11
51
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ 2022-08-10
52
Big Cleaning Day 2022-08-10
53
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2022-08-08
54
กิจกรรมวันรพี 2022-08-07
55
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2022-08-06
56
งานมหกรรมไกล่เกลี่ย 2022-08-05
57
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2022-08-04
58
Home Room ครั้งที่ ๗ 2022-08-03
59
โครงการติดตามการวิจัย 2022-08-01
60
ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ 2022-07-31

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]