ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
31
ปฐมนิเทศนิสิตสมทบ 2021-06-19
32
มอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์ฯ 2021-06-19
33
โคก หนอง นา โมเดล 2021-06-18
34
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2021-06-18
35
ต้อนรับพระบัญชา 2021-06-17
36
การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคดิจิทัล 2021-06-17
37
ประชุมบุคลากรสายปฏิบัติการ 2021-06-15
38
อบรมระบบทะเบียนและวัดผล 2021-06-14
39
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-10
40
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-09
41
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-06-08
42
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๘ 2021-06-07
43
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ วิสาขบูชา 2021-05-26
44
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสอบป้องกันฯ 2021-05-23
45
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-22

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]