ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
46
ประชุมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2021-03-15
47
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-03-11
48
พิธีถวายกุ้มข้าวใหญ่ 2021-03-07
49
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-03-06
50
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๖๔ 2021-03-06
51
สอบธรรมสนามหลวง 2021-03-05
52
ประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือ 2021-03-04
53
การสร้างสื่อนวัตกรรม 2021-03-04
54
หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2021-03-03
55
ประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2021-03-02
56
บรรยายเรื่อง สู่ความสำเร็จ 2021-03-02
57
ผู้กำกับการ ๔ เข้าสักการะเจ้าคุณ 2021-03-01
58
อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ 2021-02-28
59
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ 2021-02-27
60
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2021-02-27

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]