ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-07-31
62
ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ 2022-07-28
63
Home Room ครั้งที่ ๖ 2022-07-27
64
ประชุมเตรียมจัดงาน SEDZ 2022-07-25
65
นิสิตลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2022-07-24
66
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2022-07-23
67
๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนสันติสุข 2022-07-23
68
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2022-07-22
69
บันทึกเทปฯ ถวายพระพร 2022-07-22
70
รับฟังผลการตรวจประเมิน 2022-07-21
71
Homeroom ครั้งที่ ๕ 2022-07-20
72
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2022-07-20
73
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2022-07-19
74
แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต 2022-07-19
75
โครงการพัฒนาคุณธรรมฯ 2022-07-08
76
อบรมทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2022-07-07
77
Homeroom ครั้งที่ ๔ 2022-07-06
78
ฟังพระธรรมเทศนา 2022-07-06
79
สามัคคีวิถีพุทธอารยเกษตร 2022-07-05
80
ปฐมนิเทศนิสิตระบัณฑิตศึกษา 2022-07-03

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]