ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
อบรมแรงงานไปต่างประเทศ 2023-06-19
62
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2023-06-18
63
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-06-14
64
ประชุมเตรียมพร้อมหลักสูตรป.สบ. 2023-06-16
65
ติดตามและตรวจความพร้อม 2023-06-16
66
การพัฒนาหลักสูตรจิตอาสาฯ 2023-06-13
67
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2023-06-10
68
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2023-06-07
69
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-06-07
70
เปิดประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร 2023-06-13
71
MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2023-06-07
72
ดูงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-06-06
73
โครงการพระปริยัตินิเทศก์ฯ 2023-06-06
74
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2023-06-03
75
๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล 2023-05-31
76
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี 2023-05-27
77
ปิดโครงการผู้ไกล่เกลี่ย 2023-05-26
78
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2023-05-26
79
หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรม 2023-05-24
80
โครงการบันทึกข้อตกลงฯ 2023-05-22

รวม 316 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]