ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
พิธียกฉัตรพระธาตุหลวงจำลอง 2022-02-17
62
KM การขออนุมัติและการเคลียร์ 2022-02-18
63
เทศกาลวันมาฆบูชา 2022-02-16
64
การสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ 2022-02-11
65
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2022-02-14
66
การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2022-02-10
67
ประชุมภาคีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2022-02-09
68
ประชุมคณะกรรมการสภา 2022-02-08
69
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2022-02-03
70
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 2022-02-02
71
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2022-02-01
72
MOU แก่นคูณ เกื้อกูล 2022-01-27
73
MCUKK OPEN HOUSE 2022-01-27
74
เจริญพระพุทธมนต์เจ้าคุณพระ 2022-01-26
75
วางศิลาฤกษ์ศูนย์กาฬสินธุ์ 2022-01-17
76
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2022-01-07
77
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา 2022-01-07
78
มหกรรมคุณธรรมฯ 2021-12-26
79
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ 2021-12-24
80
บทบาทภาวะความเป็นผู้นำฯ 2021-12-22

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]