ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
FRESHY NIGHT 2022-08-28
62
ไหว้ครูบูชาคุณ 2022-08-27
63
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 2022-08-26
64
แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว 2022-08-21
65
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2022-08-19
66
รับประทานโล่ฯ 2022-08-19
67
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ 2022-08-17
68
สอบ MCU-GET 2022-08-14
69
พัฒนาคุณภาพชีวิต 2022-08-13
70
ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2022-08-11
71
พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ 2022-08-10
72
Big Cleaning Day 2022-08-10
73
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2022-08-08
74
กิจกรรมวันรพี 2022-08-07
75
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2022-08-06
76
งานมหกรรมไกล่เกลี่ย 2022-08-05
77
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2022-08-04
78
Home Room ครั้งที่ ๗ 2022-08-03
79
โครงการติดตามการวิจัย 2022-08-01
80
ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ 2022-07-31

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]