ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
สนับสนุนกองทุนศาสนาทายาท 2023-11-27
62
ถวายมุทิตาสักการะ 2023-11-29
63
พิธีทอดถวายองค์กฐิน 2023-11-26
64
สอบคัดเลือกฯ รอบที่ ๑ 2023-11-26
65
ฉลองสมโภชองค์กฐิน 2023-11-25
66
วส.นครพนมศึกษาดูงาน 2023-11-22
67
โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 2023-11-17
68
รับโล่สุขภาวะฯ 2023-11-25
69
มหาจุฬาฯ ขึ้นอันดับ 29 2023-11-21
70
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ 2023-11-13
71
ประชุมงานบุคคล 2023-11-09
72
เซ็นสัญญาจ้าง วส.เลย 2023-11-08
73
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-11-07
74
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 2023-11-03
75
ประชุมภาคีเครือข่าย 2023-11-02
76
สัมมนาถอดบทเรียนฯ 2023-10-30
77
สัมมนามาตรฐานการผลิตครู 2023-10-30
78
ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2023-10-28
79
สัมมนาเตรียมความพร้อมฯ 2023-10-27
80
โครงการปฏิบัติธรรมศาล 2023-10-26

รวม 250 รายการ : 13 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]