ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง67 2024-04-01
62
การประชุมวิชาการฯ 2024-03-27
63
ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตันแบบฯ 2024-03-22
64
สอบวัดผลปลายภาค 2024-03-20
65
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 2024-03-19
66
ค่ายอาสาฯ รัฐศาสตร์ 2024-03-17
67
สอบวิชาข้อสอบกลาง 2024-03-14
68
กีฬาสายสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙ 2024-03-09
69
เจริญพระพุทธมนต์ 2024-03-04
70
บรรยายพิเศษ ป.บส. 2024-03-03
71
บุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วันที่สอง 2024-03-03
72
บุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ 2024-03-02
73
ศึกษาดูงาน มข. 2024-03-01
74
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2024-02-29
75
ตรวจประเมินความพร้อม ป.บัณฑิต 2024-02-29
76
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'67 2024-03-01
77
ประชุมเก็บผลไม้ป่า 2024-02-24
78
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2024-02-23
79
ตรวจสุขภาพประจำปี 2024-02-23
80
OPEN HOUSE 2024 2024-02-21

รวม 327 รายการ : 17 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]