ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
101
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 2022-06-04
102
เยี่ยมสอบรอบที่ 4 2022-05-28
103
ประชุมบุคลากร 2022-05-27
104
การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2022-05-24
105
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-05-23
106
กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2022-05-21
107
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2022-05-19
108
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู 2022-05-18
109
ครูสังคมศึกษา 2022-05-15
110
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 2022-05-13
111
พิธียกยอดฉัตรฯ 2022-05-16
112
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒ 2022-05-15
113
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2022-05-14
114
วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-13
115
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน 2022-05-11
116
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 2022-05-11
117
ประชุมพัฒนาศักยภาพพระนิสิตฯ 2022-05-05
118
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 2022-04-22
119
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย 2022-04-19
120
มิสแกรนด์ ๒๐๒๒ 2022-04-15

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]