ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
101
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๑๐ 2021-04-26
102
สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา 2021-04-24
103
ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2021-04-23
104
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙ 2021-04-19
105
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-04-30
106
เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง 2021-05-01
107
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-17
108
ระดมความคิดฯ 2021-04-08
109
สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒ 2021-04-07
110
ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา 2021-04-05
111
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘ 2021-04-05
112
การสอนสังคมศึกษาสัมนา 2021-04-03
113
ประชุมสาขาพุทธบริหารการศึกษา 2021-04-02
114
ประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต 2021-04-02
115
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-04-01
116
อบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-03-31
117
ผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล 2021-03-31
118
ปัจฉิมนิเทศนิสิตมหาสารคาม 2021-03-31
119
ประชุมเสน่ห์วิถีอีสาน 2021-03-31
120
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2021-03-30

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]