ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
101
รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-10-20
102
ช่วยเหลือน้ำท่วม 2021-10-12
103
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-08
104
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2021-10-07
105
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ 2021-11-04
106
ลงพื้นสำรวจโคกหนองนาโมเดล 2021-10-31
107
งานครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-03
108
ครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-02
109
มุทิตาจิตอดีตนายก อบต.โคกสี 2021-09-30
110
แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 2021-09-30
111
สานสายใยมุทิตา 2021-09-29
112
สำนักงานวิทยาเขตตรวจประเมินฯ 2021-09-28
113
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-07
114
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2021-09-27
115
ผู้ก่อการดีช่วยน้ำท่วม 2021-09-26
116
อบรมงานสารบรรณ 2021-09-17
117
อบรมภาษาอังกฤษ 2021-09-16
118
เฝ้าระวังป้องกันโควิด 2019 2021-09-14
119
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 2021-09-13
120
โครงการพระไตรปิฎกศึกษาฯ 2021-09-11

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]