ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
76
วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ 2021-02-08
77
รอบ 2 เจ๋งจริง 2021-02-06
78
เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา 2021-01-29
79
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 2021-01-29
80
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
81
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22
82
อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-21
83
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน 2021-01-20
84
อบรมการจัดการระบบ e-book 2021-01-20
85
สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี 2021-01-18
86
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ 2021-01-18
87
มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต 2021-01-17
88
หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง 2021-01-15
89
ประชุมขับเคลื่อน EDpex 2021-01-15
90
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-12

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]