ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
101
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 2023-07-04
102
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 2023-07-03
103
สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 2023-07-03
104
เจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-07-03
105
ปฐมนิเทศวิชากรรมฐานฯ 2023-06-30
106
โปรดพระราชทานสัญญาบัตร 2023-07-01
107
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-06-25
108
กิจกรรม Workshop 2023-06-25
109
ปฐมนิเทศนิสิตพระสังฆาธิการฯ 2023-06-24
110
อบรมแรงงานไปต่างประเทศ 2023-06-19
111
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2023-06-18
112
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-06-14
113
ประชุมเตรียมพร้อมหลักสูตรป.สบ. 2023-06-16
114
ติดตามและตรวจความพร้อม 2023-06-16
115
การพัฒนาหลักสูตรจิตอาสาฯ 2023-06-13
116
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2023-06-10
117
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2023-06-07
118
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-06-07
119
เปิดประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร 2023-06-13
120
MOU วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2023-06-07

รวม 365 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]