ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
101
ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2023-10-28
102
สัมมนาเตรียมความพร้อมฯ 2023-10-27
103
โครงการปฏิบัติธรรมศาล 2023-10-26
104
วิพากษ์หลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-10-26
105
วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น 2023-10-25
106
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 2023-10-24
107
วันปิยมหาราช 2023-10-23
108
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม กส. 2023-10-19
109
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 2023-10-22
110
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2023-10-18
111
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมฯ 2023-10-15
112
แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล 2023-10-15
113
สมัครเรียน 2567 2023-10-01
114
ร.ร.แก่นนครบริบาล 2023-10-14
115
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-12
116
พิธีเซ็นสัญญาจ้างฯ 2023-10-10
117
การพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน 2023-10-09
118
เยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-09
119
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-10-09
120
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06

รวม 273 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]