ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
101
พีพี บิซซิเนส 2022-06-30
102
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2022-06-30
103
ให้เลือด ให้ชีวิต 2022-06-30
104
Home Room ครั้งที่ ๓ 2022-06-29
105
ถวายสักการะพระเทพศาสนาภิบาล 2022-06-27
106
พิธีเปิดอาคารเรียนรวม 2022-06-27
107
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 2022-06-24
108
Home Room ครั้งที่ ๒ 2022-06-22
109
วิถีพุทธอารยเกษตร 2022-06-22
110
พิธีเปิดการศึกษา 2022-06-21
111
HOOME ROOM ครั้งที่ ๑ 2022-06-15
112
นิสิตสปป.ลาวเข้าถวายสักการะ 2022-06-14
113
ประชุมติดตามพระปริยัตินิเทศก์ 2022-06-13
114
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2022-06-11
115
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2022-06-10
116
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน 2022-06-10
117
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 2022-06-09
118
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-06-08
119
แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 2022-06-04
120
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 2022-06-01

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]