ปริญญาทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวทั้งหมด    

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ ขอนแก่น


ร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 679-6-61342-2 ชื่อบัญชี มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีเทพเมธีอนุสรณ์ มจร.ขอนแก่น
ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน การศึกษาพัฒนาศาสนทายาท มจร.ขอนแก่น ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคเข้ากองทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี 660-5-65827-2 ชื่อบัญชีกองทุนการศึกษาพัฒนาศาสนทายาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


วัตถุประสงค์กองทุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาของนิสิตเรียนดี มีคุณธรรม ขาดเเคลนทุนทรัพย์
2.ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3.ทุนสนับสนุนนิสิตที่ช่วยงาน จิตอาสา พัฒนาสังคม เเละมหาวิทยาลัย ช่วยงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร
สายด่วนถึงรองธิการบดี
การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
การสืบค้น
ฟังวิทยุออนไลน์
พระสอนศีลธรรม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕
MCUKK Application