ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
91
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ๖๔ 2021-03-06
92
สอบธรรมสนามหลวง 2021-03-05
93
ประชุมคณะทำงานยกร่างคู่มือ 2021-03-04
94
การสร้างสื่อนวัตกรรม 2021-03-04
95
หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2021-03-03
96
ประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2021-03-02
97
บรรยายเรื่อง สู่ความสำเร็จ 2021-03-02
98
ผู้กำกับการ ๔ เข้าสักการะเจ้าคุณ 2021-03-01
99
อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ 2021-02-28
100
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ 2021-02-27
101
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2021-02-27
102
พิธีวางศิลาฤกษ์ 2021-02-27
103
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2021-02-27
104
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
105
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]