ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
91
แนะแนวการศึกษา 2021-01-11
92
อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-08
93
ประชุม EDpex 2021-01-07
94
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021-01-28
95
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร 2021-01-27
96
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2021-01-27
97
ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-23
98
นิสิตป.เอก ได้รับรางวัลกวีซีไรท์ 2020-12-27
99
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 2021-01-24
100
๔ โควต้า สุดพิเศษ เรียนฟรี ๑ ปี 2021-01-25
101
ยินดีกับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ 2021-01-11
102
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดนันทิการาม 2020-12-23
103
ผอ.สำนักวิชาการนำนิสิตออกรับบิณฑบาตร 2020-12-22
104
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-22
105
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์พุทธมณฑลอีสาน 2020-12-22

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]