ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
หลักสูตร ป.สบ.ออกแนะแนว 2023-03-15
122
บุญกุ้มข้าวใหญ่และบุญผะเหวดฯ 2023-02-25
123
กีฬาภายในสานสัมพันธ์ 2023-02-15
124
โครงการสัมมนาเครือข่ายวารสาร 2023-02-17
125
เรียงร้อยถ้อยคำ 2023-02-09
126
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 2023-02-07
127
อบรมพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ 2023-02-04
128
ติดตามผลการดำเนินโครงการ 2023-02-03
129
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 2023-02-02
130
MCUKK OPEN HOUSE 2023-02-01
131
กิจกรรมสนองพระราชดำริ 2023-01-27
132
ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2023-01-23
133
มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2023-01-21
134
ประชุมสัมมนาการวิพากษ์แผนแม่บทฯ 2023-01-16
135
การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx (2) 2023-01-13
136
พิธีทำบุญวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๖๖ 2023-01-10
137
ขอเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-01-09
138
โครงการการพัฒนาศักยภาพพระนิเทศ 2023-01-07
139
อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2023-01-06
140
สวดมนต์ข้ามปี 2022-12-31

รวม 316 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]