ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ 2023-11-13
122
ประชุมงานบุคคล 2023-11-09
123
เซ็นสัญญาจ้าง วส.เลย 2023-11-08
124
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-11-07
125
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 2023-11-03
126
ประชุมภาคีเครือข่าย 2023-11-02
127
สัมมนาถอดบทเรียนฯ 2023-10-30
128
สัมมนามาตรฐานการผลิตครู 2023-10-30
129
ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2023-10-28
130
สัมมนาเตรียมความพร้อมฯ 2023-10-27
131
โครงการปฏิบัติธรรมศาล 2023-10-26
132
วิพากษ์หลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-10-26
133
วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น 2023-10-25
134
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 2023-10-24
135
วันปิยมหาราช 2023-10-23
136
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม กส. 2023-10-19
137
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 2023-10-22
138
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2023-10-18
139
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมฯ 2023-10-15
140
แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล 2023-10-15

รวม 301 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]