ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย 2021-09-10
122
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนฯ 2021-09-10
123
ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-09-09
124
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บุรีรัมย์ 2021-09-09
125
ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2021-09-08
126
มอบชุด PPE 2021-09-06
127
สถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ 2021-09-06
128
อบรมการเขียน Abstract 2021-09-04
129
โครงการต้านการทุจริต 2021-09-03
130
ประชุมโครงการวิจัย 2021-09-02
131
ศาสนพิธีกรต้นแบบ 2021-09-02
132
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-08-31
133
มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ ๒ 2021-08-26
134
ปรับปรุงห้องรับรองฯ 2021-08-30
135
มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม 2021-08-25
136
Big Cleaning ระบบประปา 2021-08-25
137
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๙-๒๐ 2021-08-20
138
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2021-08-13
139
ถวายห้องน้ำ-โรงครัว 2021-08-13
140
สนับสนุนถุงยังชีพ 2021-08-12

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]