ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 2022-06-04
122
เยี่ยมสอบรอบที่ 4 2022-05-28
123
ประชุมบุคลากร 2022-05-27
124
การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2022-05-24
125
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-05-23
126
กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2022-05-21
127
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2022-05-19
128
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู 2022-05-18
129
ครูสังคมศึกษา 2022-05-15
130
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 2022-05-13
131
พิธียกยอดฉัตรฯ 2022-05-16
132
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒ 2022-05-15
133
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2022-05-14
134
วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-13
135
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน 2022-05-11
136
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 2022-05-11
137
ประชุมพัฒนาศักยภาพพระนิสิตฯ 2022-05-05
138
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 2022-04-22
139
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย 2022-04-19
140
มิสแกรนด์ ๒๐๒๒ 2022-04-15

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]