ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
อันเชิญพระลับ 2022-04-11
122
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'65 2022-05-09
123
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2022-04-11
124
พิธียกฉัตรพระธาตุขามแก่นจำลอง 2022-04-03
125
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 2022-04-02
126
งานวิจัยระดับดีมาก 2022-03-21
127
MOU Free Wi-Fi 2022-03-30
128
รองอธิการบดีบรรยายถวายความรู้ 2022-03-30
129
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 2022-03-23
130
สุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก 2022-03-22
131
เสวนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2022-03-22
132
พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 2022-03-14
133
ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 2022-03-14
134
แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 2022-03-12
135
โครงการวชร ๐๗๙ 2022-03-11
136
Big Cleaning วัดศิริธรรมิกาวาส 2022-03-04
137
มจร อุบลราชธานีศึกษาดูงาน 2022-03-03
138
ขอแสดงความยินดี ครูคืนถิ่น 2022-02-25
139
ขอแสดงความยินดี 2022-02-25
140
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2022-02-22

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]