ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
พิธีปิดบวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-30
182
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๑๐ 2021-04-26
183
สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา 2021-04-24
184
ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2021-04-23
185
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙ 2021-04-19
186
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-04-30
187
เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง 2021-05-01
188
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-17
189
ระดมความคิดฯ 2021-04-08
190
สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒ 2021-04-07
191
ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา 2021-04-05
192
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘ 2021-04-05
193
การสอนสังคมศึกษาสัมนา 2021-04-03
194
ประชุมสาขาพุทธบริหารการศึกษา 2021-04-02
195
ประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต 2021-04-02
196
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-04-01
197
อบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-03-31
198
ผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล 2021-03-31
199
ปัจฉิมนิเทศนิสิตมหาสารคาม 2021-03-31
200
ประชุมเสน่ห์วิถีอีสาน 2021-03-31

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]