ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2021-12-19
182
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๔ 2021-12-06
183
ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯพบรองอธิการบดี 2021-12-02
184
ลงนามบันทึกข้อตกลง มข 2021-11-22
185
ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม 2021-11-19
186
ทอดกฐินสามัคคี มจร 2021-11-19
187
ตั้งองค์กฐิน มจร 2021-11-18
188
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๒๑ 2021-11-15
189
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-11-12
190
โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร 2021-11-15
191
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2021-11-11
192
๑๑๘ ปี ชาตกาลสมเด็จอาจฯ 2021-11-08
193
แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระยะที่ 13 2021-11-08
194
คุณภาพการศึกษาระดับดีมาก 2021-11-05
195
แต่งตั้งผู้บริหารหลักสูตร 2021-11-03
196
พิธีปิดการตรวจข้อสอบ 2021-10-28
197
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง 2021-10-27
198
ผอ.สำนักพุทธฯ เข้าสักการะรองอธิการบดี 2021-10-27
199
ลงนามบันทึกข้อตกลง 2021-10-26
200
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 2021-10-23

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]