ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
โครงการ MOI SMART 2023-07-06
182
ขอเเสดงความยินดี 2023-07-05
183
โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-07-04
184
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-07-05
185
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์ 2023-07-05
186
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 2023-07-04
187
ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 2023-07-03
188
สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม 2023-07-03
189
เจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-07-03
190
ปฐมนิเทศวิชากรรมฐานฯ 2023-06-30
191
โปรดพระราชทานสัญญาบัตร 2023-07-01
192
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 2023-06-25
193
กิจกรรม Workshop 2023-06-25
194
ปฐมนิเทศนิสิตพระสังฆาธิการฯ 2023-06-24
195
อบรมแรงงานไปต่างประเทศ 2023-06-19
196
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2023-06-18
197
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-06-14
198
ประชุมเตรียมพร้อมหลักสูตรป.สบ. 2023-06-16
199
ติดตามและตรวจความพร้อม 2023-06-16
200
การพัฒนาหลักสูตรจิตอาสาฯ 2023-06-13

รวม 273 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]