ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
136
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร 2021-01-27
137
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2021-01-27
138
ศูนย์วิปัสสนาวัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-23
139
นิสิตป.เอก ได้รับรางวัลกวีซีไรท์ 2020-12-27
140
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 2021-01-24
141
๔ โควต้า สุดพิเศษ เรียนฟรี ๑ ปี 2021-01-25
142
ยินดีกับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ 2021-01-11
143
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดนันทิการาม 2020-12-23
144
ผอ.สำนักวิชาการนำนิสิตออกรับบิณฑบาตร 2020-12-22
145
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-22
146
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์พุทธมณฑลอีสาน 2020-12-22
147
อธิการบดีเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2020-12-22
148
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดป่าบ้านย่างหย่อง 2020-12-22
149
รองอธิการบดีโอวาทปฏิบัติธรรม 2020-12-22
150
เปิดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลอีสาน 2020-12-21

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]