ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 2021-01-24
182
๔ โควต้า สุดพิเศษ เรียนฟรี ๑ ปี 2021-01-25
183
ยินดีกับผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ 2021-01-11
184
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดนันทิการาม 2020-12-23
185
ผอ.สำนักวิชาการนำนิสิตออกรับบิณฑบาตร 2020-12-22
186
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วัดป่าศรีเจริญธรรม 2020-12-22
187
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์พุทธมณฑลอีสาน 2020-12-22
188
อธิการบดีเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2020-12-22
189
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดป่าบ้านย่างหย่อง 2020-12-22
190
รองอธิการบดีโอวาทปฏิบัติธรรม 2020-12-22
191
เปิดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลอีสาน 2020-12-21
192
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ 2020-12-21
193
บุคลากรร่วมพิธีประสาทปริญญา 2020-12-13
194
ถวายมุทิตาสักการะ 2020-12-12
195
อธิการบดี มจร"ย้ำ 2021-01-14
196
พิธีรำลึก ๑๑๗ ปีฯ 2020-12-08
197
โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตฯ 2020-12-06
198
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๓ 2020-12-05
199
มอบนโยบายแก่พระสอนศีลธรรม 2020-12-04
200
MCUKK OPEN HOUSE 2020-12-03

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]