ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2023-01-23
182
มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2023-01-21
183
ประชุมสัมมนาการวิพากษ์แผนแม่บทฯ 2023-01-16
184
การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx (2) 2023-01-13
185
พิธีทำบุญวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๖๖ 2023-01-10
186
ขอเปิดหน่วยวิทยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2023-01-09
187
โครงการการพัฒนาศักยภาพพระนิเทศ 2023-01-07
188
อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx 2023-01-06
189
สวดมนต์ข้ามปี 2022-12-31
190
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 2022-12-30
191
พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม 2022-12-29
192
อธิการบดีเยี่ยมศูนย์วิปัสสนาภาวนา 2022-12-24
193
ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-22
194
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-12-22
195
สวดมนต์ถวายพระองค์ภา ฯ 2022-12-20
196
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม 2022-12-19
197
ติวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2022-12-16
198
ศิลปะเบาใจ 2022-12-15
199
จัดสอบและปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2022-12-09
200
การเมืองใหม่กับรัฐธรรมนูญไทย 2022-12-08

รวม 365 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]