ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-10-20
182
ช่วยเหลือน้ำท่วม 2021-10-12
183
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-08
184
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2021-10-07
185
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ 2021-11-04
186
ลงพื้นสำรวจโคกหนองนาโมเดล 2021-10-31
187
งานครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-03
188
ครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-02
189
มุทิตาจิตอดีตนายก อบต.โคกสี 2021-09-30
190
แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 2021-09-30
191
สานสายใยมุทิตา 2021-09-29
192
สำนักงานวิทยาเขตตรวจประเมินฯ 2021-09-28
193
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-07
194
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2021-09-27
195
ผู้ก่อการดีช่วยน้ำท่วม 2021-09-26
196
อบรมงานสารบรรณ 2021-09-17
197
อบรมภาษาอังกฤษ 2021-09-16
198
เฝ้าระวังป้องกันโควิด 2019 2021-09-14
199
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 2021-09-13
200
โครงการพระไตรปิฎกศึกษาฯ 2021-09-11

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]