ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
201
รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-10-20
202
ช่วยเหลือน้ำท่วม 2021-10-12
203
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-08
204
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2021-10-07
205
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ 2021-11-04
206
ลงพื้นสำรวจโคกหนองนาโมเดล 2021-10-31
207
งานครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-03
208
ครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-02
209
มุทิตาจิตอดีตนายก อบต.โคกสี 2021-09-30
210
แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 2021-09-30
211
สานสายใยมุทิตา 2021-09-29
212
สำนักงานวิทยาเขตตรวจประเมินฯ 2021-09-28
213
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-07
214
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2021-09-27
215
ผู้ก่อการดีช่วยน้ำท่วม 2021-09-26
216
อบรมงานสารบรรณ 2021-09-17
217
อบรมภาษาอังกฤษ 2021-09-16
218
เฝ้าระวังป้องกันโควิด 2019 2021-09-14
219
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 2021-09-13
220
โครงการพระไตรปิฎกศึกษาฯ 2021-09-11

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]