ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
201
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย 2021-09-10
202
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนฯ 2021-09-10
203
ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-09-09
204
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บุรีรัมย์ 2021-09-09
205
ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2021-09-08
206
มอบชุด PPE 2021-09-06
207
สถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ 2021-09-06
208
อบรมการเขียน Abstract 2021-09-04
209
โครงการต้านการทุจริต 2021-09-03
210
ประชุมโครงการวิจัย 2021-09-02
211
ศาสนพิธีกรต้นแบบ 2021-09-02
212
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-08-31
213
มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ ๒ 2021-08-26
214
ปรับปรุงห้องรับรองฯ 2021-08-30
215
มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม 2021-08-25
216
Big Cleaning ระบบประปา 2021-08-25
217
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๙-๒๐ 2021-08-20
218
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2021-08-13
219
ถวายห้องน้ำ-โรงครัว 2021-08-13
220
สนับสนุนถุงยังชีพ 2021-08-12

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]