ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
201
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-12-22
202
สวดมนต์ถวายพระองค์ภา ฯ 2022-12-20
203
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม 2022-12-19
204
ติวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2022-12-16
205
ศิลปะเบาใจ 2022-12-15
206
จัดสอบและปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2022-12-09
207
การเมืองใหม่กับรัฐธรรมนูญไทย 2022-12-08
208
ตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ย 2022-12-07
209
กิจกรรม Home Room 2022-12-07
210
ผู้ว่าฯ เยี่ยม มจร ขอนแก่น 2022-12-07
211
วันพ่อแห่งชาติ 2022-12-05
212
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2022-12-04
213
วส.นครน่านฯ เข้าศึกษาดูงาน 2022-11-30
214
พิธีมอบผลสอบธรรมสนามหลวง 2022-11-26
215
วันพัฒนาชุมชน คนขอนแก่น 2022-11-24
216
นิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง 2022-11-23
217
พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูอรรถสารเมธี 2022-11-20
218
ค่ายอาชีวมรรคง่าย 2022-11-20
219
งานวันรวมใจ วชร ๐๗๙ 2022-11-19
220
Homeroom Activities Plan 2022-11-16

รวม 372 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]