ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
151
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2020-09-09
152
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2020-09-06
153
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-09-06
154
การใช้ภาษาไทยในบทเพลง 2020-09-01
155
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2 2020-08-31
156
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-29
157
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2020-08-29
158
นิสิตดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น 2020-08-28
159
ประชุมเตรียมความพร้อม 2020-08-27
160
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-26
161
สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ 2020-08-24
162
พิธีไหว้ครูศูนย์บัณฑิต 2020-08-23
163
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2020-08-21
164
วส.นครพนมเข้าศึกษาดูงาน 2020-08-21
165
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชน 2020-08-19

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]