ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
201
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมฯ 2023-10-15
202
แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล 2023-10-15
203
สมัครเรียน 2567 2023-10-01
204
ร.ร.แก่นนครบริบาล 2023-10-14
205
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-12
206
พิธีเซ็นสัญญาจ้างฯ 2023-10-10
207
การพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน 2023-10-09
208
เยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-09
209
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-10-09
210
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06
211
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06
212
จัดสอบวัดผลการศึกษา 2023-10-06
213
หลักสูตรพุทธอารยเกษตร2 2023-10-06
214
ร่างหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-10-05
215
จัดสอบข้อสอบกลาง 2023-10-05
216
ครบรอบการก่อตั้ง ๓๘ ปี 2023-10-03
217
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 2023-09-28
218
การประเมินผลการปฏิบัติ 2023-09-28
219
พิธีปลุกเสกดวงพิชัยสงคราม 2023-09-27
220
เกษียณอายุการทำงาน 2023-09-27

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]