ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
151
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ 2020-12-21
152
บุคลากรร่วมพิธีประสาทปริญญา 2020-12-13
153
ถวายมุทิตาสักการะ 2020-12-12
154
อธิการบดี มจร"ย้ำ 2021-01-14
155
พิธีรำลึก ๑๑๗ ปีฯ 2020-12-08
156
โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตฯ 2020-12-06
157
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๓ 2020-12-05
158
มอบนโยบายแก่พระสอนศีลธรรม 2020-12-04
159
MCUKK OPEN HOUSE 2020-12-03
160
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี 2020-11-30
161
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-11-24
162
พิธีมอบเข็ม 2020-11-23
163
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๔ 2020-11-27
164
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ 2020-11-13
165
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2020-11-13

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]