ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
อันเชิญพระลับ 2022-04-11
2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'65 2022-05-09
3
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2022-04-11
4
พิธียกฉัตรพระธาตุขามแก่นจำลอง 2022-04-03
5
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 2022-04-02
6
งานวิจัยระดับดีมาก 2022-03-21
7
MOU Free Wi-Fi 2022-03-30
8
รองอธิการบดีบรรยายถวายความรู้ 2022-03-30
9
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 2022-03-23
10
สุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก 2022-03-22
11
เสวนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2022-03-22
12
พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 2022-03-14
13
ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 2022-03-14
14
แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 2022-03-12
15
โครงการวชร ๐๗๙ 2022-03-11
16
Big Cleaning วัดศิริธรรมิกาวาส 2022-03-04
17
มจร อุบลราชธานีศึกษาดูงาน 2022-03-03
18
ขอแสดงความยินดี ครูคืนถิ่น 2022-02-25
19
ขอแสดงความยินดี 2022-02-25
20
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2022-02-22

รวม 223 รายการ : 12 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]