ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
281
ปลูกต้นไม้มงคลถวายเป็นพุทธบูชา 2020-06-22
282
ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 2020-06-19
283
อว.สร้างคน สร้างงาน 2020-06-17
284
โครงการแบ่งปันโลหิต 2020-06-18
285
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-17
286
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-08
287
จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2020-06-06
288
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร 2020-06-05
289
กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี 2020-06-03
290
ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2020-06-02
291
อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2020-06-02
292
ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน 2020-06-01
293
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด 2020-05-30
294
เปิดสอบรอบที่ ๕ 2020-05-30
295
QA WAR ROOM 2 2020-05-29
296
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ 2020-05-27
297
โครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์ 2020-05-27
298
ประชุม QA WAR ROOM 2020-05-26
299
ตรวจเยี่ยมโครงก่อสร้างฯ 2020-05-21
300
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ 2020-05-19

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]