ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
211
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด 2020-05-30
212
เปิดสอบรอบที่ ๕ 2020-05-30
213
QA WAR ROOM 2 2020-05-29
214
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ 2020-05-27
215
โครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์ 2020-05-27
216
ประชุม QA WAR ROOM 2020-05-26
217
ตรวจเยี่ยมโครงก่อสร้างฯ 2020-05-21
218
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ 2020-05-19
219
ประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุ 2020-05-18
220
รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 2020-05-16
221
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ 2020-05-15
222
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ 2020-05-14
223
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ 2020-05-13
224
โครงการปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจ 2020-05-12
225
ประกาศเรื่องบัตรประจำตัวบุคลากร 2020-05-22

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]