ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
281
พิธีปิดบวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-30
282
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๑๐ 2021-04-26
283
สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา 2021-04-24
284
ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2021-04-23
285
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙ 2021-04-19
286
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-04-30
287
เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง 2021-05-01
288
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-17
289
ระดมความคิดฯ 2021-04-08
290
สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒ 2021-04-07
291
ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา 2021-04-05
292
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘ 2021-04-05
293
การสอนสังคมศึกษาสัมนา 2021-04-03
294
ประชุมสาขาพุทธบริหารการศึกษา 2021-04-02
295
ประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต 2021-04-02
296
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-04-01
297
อบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-03-31
298
ผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล 2021-03-31
299
ปัจฉิมนิเทศนิสิตมหาสารคาม 2021-03-31
300
ประชุมเสน่ห์วิถีอีสาน 2021-03-31

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]