ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
281
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2021-02-27
282
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
283
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22
284
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ 2021-02-20
285
ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป 2021-02-21
286
อบรมการเขียนบทความ 2021-02-22
287
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ 2021-02-19
288
วรรณคดีวรรณกรรมไทย 2021-02-19
289
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2021-02-19
290
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-02-15
291
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2021-02-05
292
ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 2021-02-15
293
ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 2021-02-13
294
กลุ่มพลังรักซำสูง 2021-02-10
295
วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ 2021-02-08
296
รอบ 2 เจ๋งจริง 2021-02-06
297
เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา 2021-01-29
298
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 2021-01-29
299
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
300
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22

รวม 319 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ]