ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 2020-06-19
242
อว.สร้างคน สร้างงาน 2020-06-17
243
โครงการแบ่งปันโลหิต 2020-06-18
244
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-17
245
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-08
246
จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2020-06-06
247
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร 2020-06-05
248
กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี 2020-06-03
249
ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2020-06-02
250
อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2020-06-02
251
ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน 2020-06-01
252
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด 2020-05-30
253
เปิดสอบรอบที่ ๕ 2020-05-30
254
QA WAR ROOM 2 2020-05-29
255
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ 2020-05-27

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]