ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
321
ตรวจรับงานอาคารเจดีย์ 2020-04-03
322
ประชุมออนไลน์ร่วมกับส่วนงานทั่วประเทศ 2020-04-01
323
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากไวรัสโควิด-๑๙ 2020-04-02
324
กำหนดการสอบข้อสอบกลาง 2020-03-24
325
ประชุมจัดสอบออนไลน์ 2020-03-23
326
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ 2020-04-09
327
พิธียกเสาเอก-เสาโทอาคาผู้ป่วยใน 2020-03-19
328
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ใหญ่ 2020-03-17
329
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงาน 2020-03-14
330
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ 2020-03-14
331
โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ 2020-03-14
332
งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ 2020-03-13
333
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01
334
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
335
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
336
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
337
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25
338
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
339
Big Cleaning day 2020-03-13
340
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ]