ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
321
พิธีทำบุญตักบาตรสามเณร 2023-04-19
322
พิธีบรรพชาสามเณร 2023-04-18
323
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2023-04-18
324
พิธีทำบุญรวมญาติและรดน้ำดำหัว 2023-04-18
325
พิธีอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต 2023-04-11
326
รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ 2023-04-10
327
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-04-04
328
พิธีปัจฉิมนิเทศ 2023-04-05
329
อบรมระยะสั้นหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-04-04
330
ถวายที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม 2023-04-04
331
ตุ้มโฮมศิษย์เก่าการสอนภาษาไทย 2023-04-01
332
ประชุมเตรียมความพร้อมขบวนแห่ 2023-03-30
333
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ 2023-03-30
334
อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา 2023-04-04
335
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-03-30
336
อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการฯ 2023-03-29
337
สัมมนาถอดบทเรียนนิสิตปฏิบัติวิชาชีพฯ 1 2023-03-28
338
อบรมสมาธิภาวนาฯเพื่อการบำบัดโรค 2023-03-25
339
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ 2023-03-21
340
อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2023-03-07

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ]