ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
321
อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ 2021-02-28
322
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ 2021-02-27
323
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2021-02-27
324
พิธีวางศิลาฤกษ์ 2021-02-27
325
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2021-02-27
326
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
327
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22
328
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ 2021-02-20
329
ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป 2021-02-21
330
อบรมการเขียนบทความ 2021-02-22
331
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ 2021-02-19
332
วรรณคดีวรรณกรรมไทย 2021-02-19
333
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2021-02-19
334
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-02-15
335
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2021-02-05
336
ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 2021-02-15
337
ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 2021-02-13
338
กลุ่มพลังรักซำสูง 2021-02-10
339
วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ 2021-02-08
340
รอบ 2 เจ๋งจริง 2021-02-06

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ]