ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
241
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากไวรัสโควิด-๑๙ 2020-04-02
242
กำหนดการสอบข้อสอบกลาง 2020-03-24
243
ประชุมจัดสอบออนไลน์ 2020-03-23
244
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ 2020-04-09
245
พิธียกเสาเอก-เสาโทอาคาผู้ป่วยใน 2020-03-19
246
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ใหญ่ 2020-03-17
247
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงาน 2020-03-14
248
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ 2020-03-14
249
โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ 2020-03-14
250
งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ 2020-03-13
251
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01
252
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
253
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
254
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
255
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]