ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
141
สอบคัดเลือกฯ รอบที่ ๑ 2023-11-26
142
ฉลองสมโภชองค์กฐิน 2023-11-25
143
วส.นครพนมศึกษาดูงาน 2023-11-22
144
โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ 2023-11-17
145
รับโล่สุขภาวะฯ 2023-11-25
146
มหาจุฬาฯ ขึ้นอันดับ 29 2023-11-21
147
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ 2023-11-13
148
ประชุมงานบุคคล 2023-11-09
149
เซ็นสัญญาจ้าง วส.เลย 2023-11-08
150
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-11-07
151
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 2023-11-03
152
ประชุมภาคีเครือข่าย 2023-11-02
153
สัมมนาถอดบทเรียนฯ 2023-10-30
154
สัมมนามาตรฐานการผลิตครู 2023-10-30
155
ต้อนรับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 2023-10-28
156
สัมมนาเตรียมความพร้อมฯ 2023-10-27
157
โครงการปฏิบัติธรรมศาล 2023-10-26
158
วิพากษ์หลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-10-26
159
วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น 2023-10-25
160
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 2023-10-24

รวม 327 รายการ : 17 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]