ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
106
อธิการบดีเยี่ยมโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2020-12-22
107
ศูนย์วิปัสสนาภาวนาวัดป่าบ้านย่างหย่อง 2020-12-22
108
รองอธิการบดีโอวาทปฏิบัติธรรม 2020-12-22
109
เปิดโครงการปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลอีสาน 2020-12-21
110
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ 2020-12-21
111
บุคลากรร่วมพิธีประสาทปริญญา 2020-12-13
112
ถวายมุทิตาสักการะ 2020-12-12
113
อธิการบดี มจร"ย้ำ 2021-01-14
114
พิธีรำลึก ๑๑๗ ปีฯ 2020-12-08
115
โครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตฯ 2020-12-06
116
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๓ 2020-12-05
117
มอบนโยบายแก่พระสอนศีลธรรม 2020-12-04
118
MCUKK OPEN HOUSE 2020-12-03
119
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี 2020-11-30
120
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2020-11-24

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]