ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
141
พิธียกฉัตรพระธาตุหลวงจำลอง 2022-02-17
142
KM การขออนุมัติและการเคลียร์ 2022-02-18
143
เทศกาลวันมาฆบูชา 2022-02-16
144
การสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ 2022-02-11
145
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2022-02-14
146
การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 2022-02-10
147
ประชุมภาคีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 2022-02-09
148
ประชุมคณะกรรมการสภา 2022-02-08
149
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2022-02-03
150
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 2022-02-02
151
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2022-02-01
152
MOU แก่นคูณ เกื้อกูล 2022-01-27
153
MCUKK OPEN HOUSE 2022-01-27
154
เจริญพระพุทธมนต์เจ้าคุณพระ 2022-01-26
155
วางศิลาฤกษ์ศูนย์กาฬสินธุ์ 2022-01-17
156
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2022-01-07
157
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา 2022-01-07
158
มหกรรมคุณธรรมฯ 2021-12-26
159
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ 2021-12-24
160
บทบาทภาวะความเป็นผู้นำฯ 2021-12-22

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]