ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
141
พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรฯ 2023-04-30
142
ทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน 2023-04-21
143
สอบวิพากษ์งานวิจัย 2023-04-20
144
ทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน 2023-04-20
145
อบรมจัดทำเอกสารการสอน 2023-04-19
146
พิธีทำบุญตักบาตรสามเณร 2023-04-19
147
พิธีบรรพชาสามเณร 2023-04-18
148
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2023-04-18
149
พิธีทำบุญรวมญาติและรดน้ำดำหัว 2023-04-18
150
พิธีอัญเชิญพระศรีสัตนาคนหุต 2023-04-11
151
รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ 2023-04-10
152
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-04-04
153
พิธีปัจฉิมนิเทศ 2023-04-05
154
อบรมระยะสั้นหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-04-04
155
ถวายที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม 2023-04-04
156
ตุ้มโฮมศิษย์เก่าการสอนภาษาไทย 2023-04-01
157
ประชุมเตรียมความพร้อมขบวนแห่ 2023-03-30
158
กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ 2023-03-30
159
อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา 2023-04-04
160
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-03-30

รวม 365 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]