ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
141
อันเชิญพระลับ 2022-04-11
142
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'65 2022-05-09
143
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2022-04-11
144
พิธียกฉัตรพระธาตุขามแก่นจำลอง 2022-04-03
145
บุญกุ้มข้าวใหญ่ 2022-04-02
146
งานวิจัยระดับดีมาก 2022-03-21
147
MOU Free Wi-Fi 2022-03-30
148
รองอธิการบดีบรรยายถวายความรู้ 2022-03-30
149
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 2022-03-23
150
สุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก 2022-03-22
151
เสวนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2022-03-22
152
พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 2022-03-14
153
ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 2022-03-14
154
แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 2022-03-12
155
โครงการวชร ๐๗๙ 2022-03-11
156
Big Cleaning วัดศิริธรรมิกาวาส 2022-03-04
157
มจร อุบลราชธานีศึกษาดูงาน 2022-03-03
158
ขอแสดงความยินดี ครูคืนถิ่น 2022-02-25
159
ขอแสดงความยินดี 2022-02-25
160
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2022-02-22

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]