ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
141
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ 2021-02-27
142
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2021-02-27
143
พิธีวางศิลาฤกษ์ 2021-02-27
144
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2021-02-27
145
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
146
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22
147
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ 2021-02-20
148
ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป 2021-02-21
149
อบรมการเขียนบทความ 2021-02-22
150
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ 2021-02-19
151
วรรณคดีวรรณกรรมไทย 2021-02-19
152
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2021-02-19
153
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-02-15
154
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2021-02-05
155
ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 2021-02-15
156
ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 2021-02-13
157
กลุ่มพลังรักซำสูง 2021-02-10
158
วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ 2021-02-08
159
รอบ 2 เจ๋งจริง 2021-02-06
160
เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา 2021-01-29

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]