ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
301
ประชุมติดตามพระปริยัตินิเทศก์ 2022-06-13
302
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2022-06-11
303
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2022-06-10
304
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน 2022-06-10
305
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 2022-06-09
306
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-06-08
307
แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 2022-06-04
308
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 2022-06-01
309
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 2022-06-04
310
เยี่ยมสอบรอบที่ 4 2022-05-28
311
ประชุมบุคลากร 2022-05-27
312
การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2022-05-24
313
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-05-23
314
กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2022-05-21
315
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2022-05-19
316
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู 2022-05-18
317
ครูสังคมศึกษา 2022-05-15
318
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 2022-05-13
319
พิธียกยอดฉัตรฯ 2022-05-16
320
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒ 2022-05-15

รวม 365 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ]