ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
226
สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-17
227
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-16
228
นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา 2020-07-17
229
พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ 2020-07-13
230
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2020-07-11
231
พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2020-07-12
232
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2020-07-07
233
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓ 2020-07-01
234
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖ 2020-07-01
235
งานสาธารณะสงเคราะห์ 2020-06-29
236
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก 2020-06-28
237
HOME ROOM ครั้งที่ ๒ 2020-06-24
238
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา 2020-06-22
239
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-06-22
240
ปลูกต้นไม้มงคลถวายเป็นพุทธบูชา 2020-06-22

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]