ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
221
อบรมการผลิตสื่อออนไลน์ 2021-02-28
222
โครงการส่งเสริมการพัฒนาฯ 2021-02-27
223
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2021-02-27
224
พิธีวางศิลาฤกษ์ 2021-02-27
225
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2021-02-27
226
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
227
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22
228
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ 2021-02-20
229
ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป 2021-02-21
230
อบรมการเขียนบทความ 2021-02-22
231
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ 2021-02-19
232
วรรณคดีวรรณกรรมไทย 2021-02-19
233
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2021-02-19
234
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-02-15
235
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2021-02-05
236
ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 2021-02-15
237
ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 2021-02-13
238
กลุ่มพลังรักซำสูง 2021-02-10
239
วิธีเข้าดูและเลือกอ่านบทความ 2021-02-08
240
รอบ 2 เจ๋งจริง 2021-02-06

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ]