ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
221
สอบธรรมสนามหลวง 2022-11-16
222
สัมมนาถอดบทเรียนวิชาชีพครู 2022-11-14
223
บุญคิดฮ่ำนำฮอยหลวงปู่อาจ 2022-11-08
224
กฐินทานบารมีมหาจุฬามณี 2022-11-06
225
IBSC ศึกษาดูงาน 2022-10-29
226
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-24
227
วันปิยมหาราช 2022-10-23
228
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-10-18
229
นิสิตป.เอกถวายโต๊ะเรียน 2022-10-18
230
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-09
231
เจ้าคณะภาค ๙ มอบสิ่งของ 2022-10-07
232
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-06
233
เยี่ยมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง 2022-10-04
234
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-09-28
235
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ 2022-09-28
236
ศึกษาดูงาน EdPEx 2022-09-22
237
โครงการพุทธศิลปกรรมนิทัศน์ 2022-09-21
238
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2022-09-19
239
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2022-10-01
240
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 2022-09-19

รวม 372 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]