ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
221
กิจกรรม HOMEROOM 2020-09-30
222
งานผู้เกษียณอายุ ส่วนกลาง 2020-09-29
223
พิธีวันกตัญญูรำลึก 2020-09-28
224
ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด 2020-09-24
225
พิธีรับทุนการศึกษาพระราชทาน 2020-09-23
226
โครงการหยั่งรากจิตปัญญา 2020-09-23
227
เปิดรับสมัครแล้ว 2020-10-19
228
สอบ E-Testing วันที่ 2 2020-09-20
229
E-Testing ข้อสอบกลาง 2020-09-19
230
วิพากษ์องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 2020-09-18
231
ประกาศเรื่องพิธีประสาทปริญญา 2020-09-26
232
การบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 2020-09-17
233
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 2020-09-09
234
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2020-09-06
235
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2020-09-06
236
การใช้ภาษาไทยในบทเพลง 2020-09-01
237
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2 2020-08-31
238
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2020-08-29
239
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2020-08-29
240
นิสิตดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น 2020-08-28

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]