ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
221
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย 2021-09-10
222
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนฯ 2021-09-10
223
ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2021-09-09
224
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บุรีรัมย์ 2021-09-09
225
ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2021-09-08
226
มอบชุด PPE 2021-09-06
227
สถานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ 2021-09-06
228
อบรมการเขียน Abstract 2021-09-04
229
โครงการต้านการทุจริต 2021-09-03
230
ประชุมโครงการวิจัย 2021-09-02
231
ศาสนพิธีกรต้นแบบ 2021-09-02
232
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-08-31
233
มหาจุฬาฯ คะแนนเป็นอันดับ ๒ 2021-08-26
234
ปรับปรุงห้องรับรองฯ 2021-08-30
235
มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม 2021-08-25
236
Big Cleaning ระบบประปา 2021-08-25
237
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๙-๒๐ 2021-08-20
238
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2021-08-13
239
ถวายห้องน้ำ-โรงครัว 2021-08-13
240
สนับสนุนถุงยังชีพ 2021-08-12

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]