ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
221
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2023-07-26
222
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2023-07-26
223
บันทึกเทปถวายพระพร 2023-07-24
224
โครงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย 2023-07-22
225
พิธีเชิญเทียนพรรษาฯ พระราชทาน 2023-07-20
226
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 2023-07-19
227
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2023-07-18
228
กิจกรรมพัฒนานิสิต 2023-07-16
229
การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม 2023-07-15
230
รางวัลประทานไตรสรณะบูชา 2023-07-22
231
การจัดลำดับเป็นผู้มีดัชนีอ้างอิง 2023-07-19
232
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 2023-07-14
233
บันทึกเทปถวายพระพร 2023-07-11
234
ตรวจผลงานเชิงประจักษ์ 2023-07-11
235
โครงการ MOI SMART 2023-07-06
236
ขอเเสดงความยินดี 2023-07-05
237
โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-07-04
238
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-07-05
239
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์ 2023-07-05
240
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 2023-07-04

รวม 327 รายการ : 17 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]