ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
21
นิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง 2022-11-23
22
พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูอรรถสารเมธี 2022-11-20
23
ค่ายอาชีวมรรคง่าย 2022-11-20
24
งานวันรวมใจ วชร ๐๗๙ 2022-11-19
25
Homeroom Activities Plan 2022-11-16
26
สอบธรรมสนามหลวง 2022-11-16
27
สัมมนาถอดบทเรียนวิชาชีพครู 2022-11-14
28
บุญคิดฮ่ำนำฮอยหลวงปู่อาจ 2022-11-08
29
กฐินทานบารมีมหาจุฬามณี 2022-11-06
30
IBSC ศึกษาดูงาน 2022-10-29
31
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-24
32
วันปิยมหาราช 2022-10-23
33
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-10-18
34
นิสิตป.เอกถวายโต๊ะเรียน 2022-10-18
35
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-09
36
เจ้าคณะภาค ๙ มอบสิ่งของ 2022-10-07
37
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-10-06
38
เยี่ยมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง 2022-10-04
39
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2022-09-28
40
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ 2022-09-28

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]