ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
21
ศึกษาดูงาน EdPEx 2022-09-22
22
โครงการพุทธศิลปกรรมนิทัศน์ 2022-09-21
23
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2022-09-19
24
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2022-10-01
25
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 2022-09-19
26
โครงการ วชร ๐๗๙ 2022-09-17
27
โครงการพุทธธรรมนำชีวิต 2022-09-16
28
การประชุมพระสังฆาธิการฯ 2022-09-12
29
หลักสูตรอาชีวมรรคง่าย 2022-09-09
30
ประชุมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2022-09-07
31
การจัดทำแผนวิทยาลัยสงฆ์เลย 2022-09-01
32
พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพครู 2022-09-03
33
สนง.วิทยาเขตถวายมุทิตา 2022-09-02
34
ประกวดราคาซื้อรถตู้ 2022-09-07
35
นิสิตนวลักษณ์เข้ากราบสักการะ 2022-09-02
36
พิธีมอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธ 2022-09-02
37
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2022-09-01
38
ขายทอดตลาดพัสดุ 2022-09-01
39
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี 2022-08-31
40
ลงนาม กยศ. 2022-08-29

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]