ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
21
ช่วยเหลือน้ำท่วม 2021-10-12
22
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-08
23
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2021-10-07
24
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ 2021-11-04
25
ลงพื้นสำรวจโคกหนองนาโมเดล 2021-10-31
26
งานครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-03
27
ครบรอบ ๓๖ ปี 2021-10-02
28
มุทิตาจิตอดีตนายก อบต.โคกสี 2021-09-30
29
แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ 2021-09-30
30
สานสายใยมุทิตา 2021-09-29
31
สำนักงานวิทยาเขตตรวจประเมินฯ 2021-09-28
32
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 2021-10-07
33
MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2021-09-27
34
ผู้ก่อการดีช่วยน้ำท่วม 2021-09-26
35
อบรมงานสารบรรณ 2021-09-17
36
อบรมภาษาอังกฤษ 2021-09-16
37
เฝ้าระวังป้องกันโควิด 2019 2021-09-14
38
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 2021-09-13
39
โครงการพระไตรปิฎกศึกษาฯ 2021-09-11
40
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย 2021-09-10

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]