ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
21
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 2023-10-24
22
วันปิยมหาราช 2023-10-23
23
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม กส. 2023-10-19
24
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 2023-10-22
25
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2023-10-18
26
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมฯ 2023-10-15
27
แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล 2023-10-15
28
สมัครเรียน 2567 2023-10-01
29
ร.ร.แก่นนครบริบาล 2023-10-14
30
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-12
31
พิธีเซ็นสัญญาจ้างฯ 2023-10-10
32
การพัฒนาพุทธมณฑลอีสาน 2023-10-09
33
เยี่ยมบ้านพลังบวก 2023-10-09
34
เจริญพระพุทธมนต์ 2023-10-09
35
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06
36
สัมภาษณ์ NBT 2023-10-06
37
จัดสอบวัดผลการศึกษา 2023-10-06
38
หลักสูตรพุทธอารยเกษตร2 2023-10-06
39
ร่างหลักสูตรพุทธอารยเกษตร 2023-10-05
40
จัดสอบข้อสอบกลาง 2023-10-05

รวม 365 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]