ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
16
เรียนครูการสอนภาษาไทย 2021-05-04
17
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ 2021-05-02
18
พิธีปิดบวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-30
19
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๑๐ 2021-04-26
20
สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา 2021-04-24
21
ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2021-04-23
22
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙ 2021-04-19
23
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-04-30
24
เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง 2021-05-01
25
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-17
26
ระดมความคิดฯ 2021-04-08
27
สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒ 2021-04-07
28
ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา 2021-04-05
29
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘ 2021-04-05
30
การสอนสังคมศึกษาสัมนา 2021-04-03

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]