ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
21
เจริญพระพุทธมนต์ 2024-04-22
22
สอบคัดเลือกฯ รอบที่ ๓ 2024-04-22
23
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ 2024-04-22
24
ทำบุญตักบาตรสามเณรฯ 2024-04-21
25
พิธีบรรพชาสามเณรฯ 2024-04-20
26
ปลงผมนาคสามเณรฯ 2024-04-19
27
เตรียมความพร้อมบรรพชาสามเณรฯ 2024-04-18
28
รายงานตัวเจ้าหน้าที่ จศป 2024-04-17
29
บุญเดือน ๕ ฮดสรงพระธาตุฯ 2024-04-16
30
อันเชิญพระพุทธพระลับ 2024-04-13
31
แห่พระลับ 2024-04-11
32
ประเพณีสรงน้ำ-รดน้ำขอพร 2024-04-10
33
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 2024-04-06
34
ถวายพระพรชัยมงคล 2024-03-28
35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง67 2024-04-01
36
การประชุมวิชาการฯ 2024-03-27
37
ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตันแบบฯ 2024-03-22
38
สอบวัดผลปลายภาค 2024-03-20
39
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 2024-03-19
40
ค่ายอาสาฯ รัฐศาสตร์ 2024-03-17

รวม 301 รายการ : 16 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]