ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
21
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 2022-06-04
22
เยี่ยมสอบรอบที่ 4 2022-05-28
23
ประชุมบุคลากร 2022-05-27
24
การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2022-05-24
25
เทศนาธรรมประจำวันพระ 2022-05-23
26
กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2022-05-21
27
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 2022-05-19
28
คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู 2022-05-18
29
ครูสังคมศึกษา 2022-05-15
30
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 2022-05-13
31
พิธียกยอดฉัตรฯ 2022-05-16
32
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒ 2022-05-15
33
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2022-05-14
34
วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-13
35
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน 2022-05-11
36
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 2022-05-11
37
ประชุมพัฒนาศักยภาพพระนิสิตฯ 2022-05-05
38
เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม 2022-04-22
39
กิจกรรมการพัฒนานักวิจัย 2022-04-19
40
มิสแกรนด์ ๒๐๒๒ 2022-04-15

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]