ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
81
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-07-31
82
ค่ายเรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริ 2022-07-28
83
Home Room ครั้งที่ ๖ 2022-07-27
84
ประชุมเตรียมจัดงาน SEDZ 2022-07-25
85
นิสิตลงพื้นที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2022-07-24
86
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2022-07-23
87
๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนสันติสุข 2022-07-23
88
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 2022-07-22
89
บันทึกเทปฯ ถวายพระพร 2022-07-22
90
รับฟังผลการตรวจประเมิน 2022-07-21
91
Homeroom ครั้งที่ ๕ 2022-07-20
92
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2022-07-20
93
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2022-07-19
94
แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต 2022-07-19
95
โครงการพัฒนาคุณธรรมฯ 2022-07-08
96
อบรมทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2022-07-07
97
Homeroom ครั้งที่ ๔ 2022-07-06
98
ฟังพระธรรมเทศนา 2022-07-06
99
สามัคคีวิถีพุทธอารยเกษตร 2022-07-05
100
ปฐมนิเทศนิสิตระบัณฑิตศึกษา 2022-07-03

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]