ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
81
ถวายมุทิตาสักการะ 2021-06-09
82
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2021-06-08
83
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๑๘ 2021-06-07
84
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ วิสาขบูชา 2021-05-26
85
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสอบป้องกันฯ 2021-05-23
86
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-22
87
การปฐมนิเทศอาจารย์ 2021-06-05
88
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 2021-06-02
89
ระบบออนไลน์ e-TQF 2021-05-19
90
การเรียนการสอนออนไลน์ 2021-05-18
91
การสอนสังคมศึกษาประชุม 2021-05-13
92
แต่งตั้งเจ้าคณะภาค 2021-04-09
93
มอบหนังสือใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 2021-05-12
94
อบรม e–Learning 2021-05-11
95
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 2021-05-08
96
บัณฑิตศึกษาประชุม 2021-05-07
97
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-05-03
98
เรียนครูการสอนภาษาไทย 2021-05-04
99
เรียนรัฐประศาสนศาสตร์ 2021-05-02
100
พิธีปิดบวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-30

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]