ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา 2021-04-24
62
ตรวจงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 2021-04-23
63
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙ 2021-04-19
64
มาตรการป้องกัน COVID-19 2021-04-30
65
เรียนครูที่นี่ไม่ผิดหวัง 2021-05-01
66
บวชเณรภาคฤดูร้อน 2021-04-17
67
ระดมความคิดฯ 2021-04-08
68
สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒ 2021-04-07
69
ประชุมบริหารงานบัณฑิตศึกษา 2021-04-05
70
โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๘ 2021-04-05
71
การสอนสังคมศึกษาสัมนา 2021-04-03
72
ประชุมสาขาพุทธบริหารการศึกษา 2021-04-02
73
ประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต 2021-04-02
74
เข้าค่ายอบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-04-01
75
อบรมลูกเสือ (S.B.T.C.) 2021-03-31

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]