ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
81
พระราชทานสัญญาบัตร 2023-07-28
82
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2023-07-26
83
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2023-07-26
84
บันทึกเทปถวายพระพร 2023-07-24
85
โครงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย 2023-07-22
86
พิธีเชิญเทียนพรรษาฯ พระราชทาน 2023-07-20
87
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 2023-07-19
88
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2023-07-18
89
กิจกรรมพัฒนานิสิต 2023-07-16
90
การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม 2023-07-15
91
รางวัลประทานไตรสรณะบูชา 2023-07-22
92
การจัดลำดับเป็นผู้มีดัชนีอ้างอิง 2023-07-19
93
ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 2023-07-14
94
บันทึกเทปถวายพระพร 2023-07-11
95
ตรวจผลงานเชิงประจักษ์ 2023-07-11
96
โครงการ MOI SMART 2023-07-06
97
ขอเเสดงความยินดี 2023-07-05
98
โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 2023-07-04
99
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส. 2023-07-05
100
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์ 2023-07-05

รวม 365 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ]