ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
พิธีวางศิลาฤกษ์ 2021-02-27
62
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2021-02-27
63
ป.เอกปรัชญาสอบประชาพิจารณ์ 2021-02-25
64
สอบภาษาอังกฤษ MCU005 2021-02-22
65
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ฯ 2021-02-20
66
ประชาพิจารณ์โฟกัสกรุ๊ป 2021-02-21
67
อบรมการเขียนบทความ 2021-02-22
68
ศิลปะการฟังเพื่อความสุขฯ 2021-02-19
69
วรรณคดีวรรณกรรมไทย 2021-02-19
70
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2021-02-19
71
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2021-02-15
72
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2021-02-05
73
ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ 2021-02-15
74
ถวายมุทิตาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 2021-02-13
75
กลุ่มพลังรักซำสูง 2021-02-10

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]