ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
81
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 2021-12-19
82
พิธีซ้อมรับปริญญา ๒๕๖๔ 2021-12-06
83
ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯพบรองอธิการบดี 2021-12-02
84
ลงนามบันทึกข้อตกลง มข 2021-11-22
85
ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม 2021-11-19
86
ทอดกฐินสามัคคี มจร 2021-11-19
87
ตั้งองค์กฐิน มจร 2021-11-18
88
ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๒๑ 2021-11-15
89
โครงการฟังธรรมเทศนา 2021-11-12
90
โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร 2021-11-15
91
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2021-11-11
92
๑๑๘ ปี ชาตกาลสมเด็จอาจฯ 2021-11-08
93
แผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาระยะที่ 13 2021-11-08
94
คุณภาพการศึกษาระดับดีมาก 2021-11-05
95
แต่งตั้งผู้บริหารหลักสูตร 2021-11-03
96
พิธีปิดการตรวจข้อสอบ 2021-10-28
97
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง 2021-10-27
98
ผอ.สำนักพุทธฯ เข้าสักการะรองอธิการบดี 2021-10-27
99
ลงนามบันทึกข้อตกลง 2021-10-26
100
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 2021-10-23

รวม 263 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]