ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
81
โครงการภาษาไทยสานฝันฯ 2024-02-18
82
การอบรมและจัดสอบภาษาบาลี 2024-02-17
83
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2024-02-14
84
สิงห์สัญจรสัมพันธ์ 2024-02-10
85
มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา 2024-02-10
86
ค่ายครูอาสา B.ED. 2024-02-08
87
ปิดกิจกรรมเยาวชนพอเพียง 2024-02-08
88
ยุวชนคนเพียงดิน 2024-02-07
89
เจริญพระพุทธมนต์ 2024-02-05
90
ประชุมบรรพชาสามเณรฯ 2024-02-02
91
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 2024-02-02
92
English camp 2024-02-01
93
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2024-01-31
94
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนฯ 2024-01-30
95
โครงการยุวชนคนพอเพียง 2 2024-01-29
96
เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย 2024-01-26
97
นิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง 2024-01-24
98
โครงการยุวชนคนพอเพียงฯ 2024-01-22
99
Big Cleaning Day 2024-01-22
100
ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มข 2024-01-20

รวม 327 รายการ : 17 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]