ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
81
พีพี บิซซิเนส 2022-06-30
82
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2022-06-30
83
ให้เลือด ให้ชีวิต 2022-06-30
84
Home Room ครั้งที่ ๓ 2022-06-29
85
ถวายสักการะพระเทพศาสนาภิบาล 2022-06-27
86
พิธีเปิดอาคารเรียนรวม 2022-06-27
87
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 2022-06-24
88
Home Room ครั้งที่ ๒ 2022-06-22
89
วิถีพุทธอารยเกษตร 2022-06-22
90
พิธีเปิดการศึกษา 2022-06-21
91
HOOME ROOM ครั้งที่ ๑ 2022-06-15
92
นิสิตสปป.ลาวเข้าถวายสักการะ 2022-06-14
93
ประชุมติดตามพระปริยัตินิเทศก์ 2022-06-13
94
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2022-06-11
95
ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม 2022-06-10
96
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน 2022-06-10
97
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 2022-06-09
98
๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 2022-06-08
99
แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 2022-06-04
100
ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 2022-06-01

รวม 343 รายการ : 18 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]