ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
341
กิจกรรมการดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ 2023-03-07
342
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2023-03-06
343
ปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ. 2023-02-28
344
หลักสูตร ป.สบ.ออกประชาสัมพันธ์ 2023-03-09
345
หลักสูตร ป.สบ.ออกแนะแนว 2023-03-15
346
บุญกุ้มข้าวใหญ่และบุญผะเหวดฯ 2023-02-25
347
กีฬาภายในสานสัมพันธ์ 2023-02-15
348
โครงการสัมมนาเครือข่ายวารสาร 2023-02-17
349
เรียงร้อยถ้อยคำ 2023-02-09
350
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 2023-02-07
351
อบรมพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ 2023-02-04
352
ติดตามผลการดำเนินโครงการ 2023-02-03
353
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 2023-02-02
354
MCUKK OPEN HOUSE 2023-02-01
355
กิจกรรมสนองพระราชดำริ 2023-01-27
356
ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2023-01-23
357
มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2023-01-21
358
ประชุมสัมมนาการวิพากษ์แผนแม่บทฯ 2023-01-16
359
การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx (2) 2023-01-13
360
พิธีทำบุญวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๖๖ 2023-01-10

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ]