ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
341
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12
342
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
343
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10
344
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
345
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07
346
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
347
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
348
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
349
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
350
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
351
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
352
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
353
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
354
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
355
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
356
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
357
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
358
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
359
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
360
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ]