ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
341
เปิดสถาบันจิตพุทธอาสา 2021-01-29
342
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 2021-01-29
343
ประชุมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก 2021-01-29
344
ปิดการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-22
345
อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 2021-01-21
346
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียน 2021-01-20
347
อบรมการจัดการระบบ e-book 2021-01-20
348
สวัสดีปีใหม่นายก อบต.โคกสี 2021-01-18
349
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ 2021-01-18
350
มอบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขต 2021-01-17
351
หลักประกันสุขภาพประชุมชี้แจง 2021-01-15
352
ประชุมขับเคลื่อน EDpex 2021-01-15
353
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2021-01-12
354
แนะแนวการศึกษา 2021-01-11
355
อำนวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ 2021-01-08
356
ประชุม EDpex 2021-01-07
357
จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2021-01-28
358
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร 2021-01-27
359
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2021-01-27
360
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา 2021-01-24

รวม 363 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ]