ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
341
งานวิจัยระดับดีมาก 2022-03-21
342
MOU Free Wi-Fi 2022-03-30
343
รองอธิการบดีบรรยายถวายความรู้ 2022-03-30
344
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ 2022-03-23
345
สุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก 2022-03-22
346
เสวนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2022-03-22
347
พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 2022-03-14
348
ลงพื้นที่พหุลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 2022-03-14
349
แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 2022-03-12
350
โครงการวชร ๐๗๙ 2022-03-11
351
Big Cleaning วัดศิริธรรมิกาวาส 2022-03-04
352
มจร อุบลราชธานีศึกษาดูงาน 2022-03-03
353
ขอแสดงความยินดี ครูคืนถิ่น 2022-02-25
354
ขอแสดงความยินดี 2022-02-25
355
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2022-02-22
356
พิธียกฉัตรพระธาตุหลวงจำลอง 2022-02-17
357
KM การขออนุมัติและการเคลียร์ 2022-02-18
358
เทศกาลวันมาฆบูชา 2022-02-16
359
การสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ 2022-02-11
360
ถวายการต้อนรับสมเด็จฯ 2022-02-14

รวม 372 รายการ : 19 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ]