ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
256
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
257
Big Cleaning day 2020-03-13
258
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13
259
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12
260
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
261
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10
262
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
263
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07
264
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
265
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
266
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
267
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
268
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
269
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
270
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ]