ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
361
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
362
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01
363
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01
364
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
365
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
366
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
367
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27
368
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
369
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
370
เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25
371
อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2020-01-24
372
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
373
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23
374
ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย 2020-01-20
375
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2020-01-22
376
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเซ็นสัญญาจ้าง 2020-01-22
377
ประชุมความพร้อมการเปิด ป.เอกสังคมศึกษา 2020-01-20
378
กีฬาดอกอโศกขอนแก่นเกมส์ 2020-01-19
379
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 2020-01-17
380
สำรวจคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน 2020-01-13

รวม 383 รายการ : 20 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ]