ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
271
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
272
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
273
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
274
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
275
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
276
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
277
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
278
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04
279
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
280
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01
281
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01
282
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
283
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
284
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
285
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ]