ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
271
การประชุมแผนและงบประมาณ 2020-04-23
272
Learn from Home 2020-05-01
273
ผู้บริหาร มจร.บริจาคเงินเดือน 2020-04-01
274
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือโควิด-19 2020-04-23
275
มอบอุปกรณ์ เจลฆ่าเชื้อ และหน้ากากอนามัย 2020-04-18
276
ภาควิชารัฐศาสตร์ประชุมออนไลน์ 2020-04-16
277
พรปีใหม่ไทยในวันเทศกาลสงกรานต์ 2020-04-14
278
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 2020-04-06
279
BIG CLEANING DAY #2 2020-04-04
280
ตรวจรับงานอาคารเจดีย์ 2020-04-03
281
ประชุมออนไลน์ร่วมกับส่วนงานทั่วประเทศ 2020-04-01
282
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากไวรัสโควิด-๑๙ 2020-04-02
283
กำหนดการสอบข้อสอบกลาง 2020-03-24
284
ประชุมจัดสอบออนไลน์ 2020-03-23
285
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ 2020-04-09

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]