ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
286
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
287
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
288
เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25
289
อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2020-01-24
290
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
291
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23
292
ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย 2020-01-20
293
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2020-01-22
294
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเซ็นสัญญาจ้าง 2020-01-22
295
ประชุมความพร้อมการเปิด ป.เอกสังคมศึกษา 2020-01-20
296
กีฬาดอกอโศกขอนแก่นเกมส์ 2020-01-19
297
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 2020-01-17
298
สำรวจคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน 2020-01-13
299
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-01-11
300
การประกาศผลการประเมินคุณภาพ TCI 2020-01-10

รวม 301 รายการ : 21 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ]