ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
286
พิธียกเสาเอก-เสาโทอาคาผู้ป่วยใน 2020-03-19
287
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ใหญ่ 2020-03-17
288
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงาน 2020-03-14
289
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ 2020-03-14
290
โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ 2020-03-14
291
งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ 2020-03-13
292
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01
293
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
294
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
295
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
296
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25
297
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
298
Big Cleaning day 2020-03-13
299
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13
300
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ]