ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
301
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
302
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10
303
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
304
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07
305
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
306
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
307
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
308
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
309
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
310
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
311
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
312
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
313
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
314
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
315
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ]