ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
316
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
317
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
318
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
319
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
320
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
321
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
322
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
323
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
324
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
325
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
326
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
327
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
328
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
329
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04
330
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03

รวม 352 รายการ : 24 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ]