ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น (ย้อนหลัง)

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
331
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
332
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23
333
ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย 2020-01-20
334
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2020-01-22
335
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเซ็นสัญญาจ้าง 2020-01-22
336
ประชุมความพร้อมการเปิด ป.เอกสังคมศึกษา 2020-01-20
337
กีฬาดอกอโศกขอนแก่นเกมส์ 2020-01-19
338
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 2020-01-17
339
สำรวจคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน 2020-01-13
340
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2020-01-11
341
การประกาศผลการประเมินคุณภาพ TCI 2020-01-10
342
ประชุมคณะกรรมการ MCU-GET 2020-01-08

รวม 342 รายการ : 23 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23