ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวทั้งหมด    

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ ขอนแก่น


ร่วมทำบุญได้ที่ ttb เลขบัญชี : 464-2-20656-1 ชื่อบัญชี พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา ฮาดภักดี)
ขอเชิญร่วมก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขา
มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ จำนวน ๒๒ ห้อง
- ห้องน้ำหญิง 10 ห้อง
- ห้องน้ำชาย 10 ห้อง
- ห้องน้ำผู้พิการ 2 ห้อง
รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ห้องละ 10,000 บาท ติดชื่อเจ้าภาพและครอบครัวจารึกเป็นอนุสรณ์ ที่เหนือประตู ร่วมบุญถวายปัจจัยที่
ธนาคาร : ทีเอ็มบีธนชาต สาขา แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น
ttb เลขบัญชี : 464-2-20656-1
ชื่อบัญชี : พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา ฮาดภักดี)
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระธีระพงษ์ นธินฺโท ดร. โทร. ๐๘๓-๑๖๙-๙๔๕๖
รายงานผลการประเมินโครงการ เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๑

คลิกดูรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร
สายด่วนถึงรองธิการบดี
การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
การสืบค้น
ฟังวิทยุออนไลน์
พระสอนศีลธรรม
MCUKK Application
MCU KK -Mooc