ปริญญาทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรระยะสั้น     สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตร     สมัครเรียนระดับปริญญาตรี    สมัครเรียนระดับปริญญาโท-เอก

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวทั้งหมด    

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ ขอนแก่น


ร่วมทำบุญได้ที่ ttb เลขบัญชี : 464-2-20656-1 ชื่อบัญชี พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา ฮาดภักดี)
ขอเชิญร่วมก่อสร้างห้องน้ำและห้องสุขา
มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ จำนวน ๒๒ ห้อง
- ห้องน้ำหญิง 10 ห้อง
- ห้องน้ำชาย 10 ห้อง
- ห้องน้ำผู้พิการ 2 ห้อง
รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ห้องละ 10,000 บาท ติดชื่อเจ้าภาพและครอบครัวจารึกเป็นอนุสรณ์ ที่เหนือประตู ร่วมบุญถวายปัจจัยที่
ธนาคาร : ทีเอ็มบีธนชาต สาขา แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น
ttb เลขบัญชี : 464-2-20656-1
ชื่อบัญชี : พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา ฮาดภักดี)
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระธีระพงษ์ นธินฺโท ดร. โทร. ๐๘๓-๑๖๙-๙๔๕๖
ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุน
การศึกษาพัฒนาศาสนทายาท มจร.ขอนแก่น ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคเข้ากองทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี 660-5-65827-2 ชื่อบัญชีกองทุนการศึกษาพัฒนาศาสนทายาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์กองทุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาของนิสิตเรียนดี มีคุณธรรม ขาดเเคลนทุนทรัพย์
2.ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
3.ทุนสนับสนุนนิสิตที่ช่วยงาน จิตอาสา พัฒนาสังคม เเละมหาวิทยาลัย ช่วยงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร
สายด่วนถึงรองธิการบดี
การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
การสืบค้น
ฟังวิทยุออนไลน์
พระสอนศีลธรรม
MCUKK Application
MCU KK -Mooc